Vård- och omsorgsutbildning till vårdbiträde eller undersköterska

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service? Vår vård- och omsorgsutbildning ger dig kompetens att arbeta som vårdbiträde eller undersköterska inom såväl psykiatri, akutsjukvård som äldreomsorgen. Ett viktigt yrke med goda möjligheter till arbete.

Män och kvinnor runt en dator

För dig som vill arbeta eller arbetar inom vård och omsorg men saknar rätt behörighet. 

Utbildningen är en certifierad yrkesutbildning och efter utbildningen kan du erhålla ett diplom för vårdbiträde 800 poäng eller undersköterska 1 500 poäng enligt riktlinjerna för vård- och omsorgscollege.

Studera med fri fart

Nyhet: Om du har tidigare studie- och datorvana finns möjlighet att studera på “fri fart” vilket innebär att du har en individuell studieplan och kan studera på heltid (eller mer) eller deltid. Dina studier anpassas utifrån dina behov och önskemål.

Våra lärare har mångårig yrkeserfarenhet inom vården och undervisningen bedrivs till viss del i nyrenoverade lokaler på Hedens skola i Mockfjärd.

Mer information och kontakt

Har du frågor om utbildningen, ansökan, vill anmäla intresse eller veta mer om fri fart? Kontakta  Studie- och yrkesvägledare.

Studiemedel

Du har möjlighet att söka studiemedel för utbildningen. Läs mer om studiemedel på www.csn.se.

Hösten 2023

Start: Augusti 2023

Studieform:  Praktiska moment och diskussionsuppgifter i klassrumsundervisning samt hemstudier. Under perioder av arbetsplatsförlagt lärande (APL) är obligatorisk närvaro på tilldelad arbetsplats.

Studieplats: Mockfjärd

Studietakt:  Heltid, deltid eller fri fart.

Omfattning: Drygt tre terminer beroende på studietakt.

Förkunskaper: Godkända betyg i svenska eller svenska som andra språk och matematik på grundläggande nivå (motsvarande årskurs 9)

Sista ansökningsdag:  2 juni 2023. Möjlighet finns även att söka senare. Platserna fylls på till utbildningen är fulltecknad.

Har du inte möjlighet att ansöka digitalt kan du ansöka via blankett som finns tillgänglig för nedladdning här på vår webbplats – Ansökan vuxenutbildningen (PDF). Ansökningsblanketten skickas till: Gagnefs kommun, Vuxenutbildningen, 785 80 Gagnef.

Translate »