Livsmedel – mat för hälsan, miljön och samvetet

Maten spelar en central del i våra liv. Dels har maten stor betydelse i sociala sammanhang, när vi träffar nära och kära, men maten som vi stoppar i oss har också en direkt betydelse för hur vi mår och felaktiga matvanor är idag ett stort folkhälsoproblem både i Sverige och i resten av världen. 

En annan aspekt är att maten vi äter även är en stor post för människans påverkan på miljön. Det kan vara stor skillnad på hur mat produceras och här har man som konsument makten att välja vad man vill köpa. Ett första steg kan vara att börja handla efter odlingssäsong i större utsträckning, byta ut en del av köttet mot grövre grönsaker och bönor samt börja kolla efter ekologiska märkningar i affären. Vi kan också tänka på hur vi gör när vi tar hem maten och lagar den. Visste du till exempel att varje svensk i genomsnitt kastar ca 10% av maten?

Vilka val man gör som konsument kan också ha etisk betydelse. Det finns numera rättvisemärkning på en del livsmedel som ser till att människor i u-länder får bättre arbetsförhållanden och att barnarbete förhindras.

Miljö- och byggförvaltningens arbete

Som konsument måste man kunna lita på att maten man köper är säker. Det innebär att livsmedlen inte ska göra konsumenterna sjuka och att konsumenten också ska kunna lita på att märkning och presentation är rätt.

Miljö- och byggförvaltningen utför förebyggande kontroller i butiker, restauranger, caféer, förskolor och vårdinrättningar med flera för att kontrollera att livsmedelsföretagen lever upp till detta ansvar. Kontrollen omfattar bland annat inspektioner där livsmedelshantering, personalhygien, lokaler och utrustning mm ses över.

Miljö- och byggförvaltningen arbetar även med att utreda eventuella matförgiftningar, om det kommer in klagomål (Matförgiftning och klagomål).

Kontakt

Livsmedelsinspektör
Anders Eslind
Telefon: 0241-151 97
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se