Elevhälsa

Elevhälsan är en viktig och integrerad del av lärandet i förskola och skola. Elevhälsan ska vara förebyggande och hälsofrämjande och ha barnet/elevens bästa för ögonen.

Elevhälsan består av olika professioner som samverkar med varandra. Syftet av flera yrkeskompetenser är att få en helhetssyn vad gäller kunskap, samverkan och samordning i det dagliga arbetet, för att skapa möjligheter för alla barn/elever, att på bästa sätt utveckla och använda de egna resurserna i förskola och skola. Vi arbetar med barnet/eleven eller familjen och vi arbetar med lärare och pedagoger i förskola och skola.

I Elevhälsan ingår skolsköterskor, specialpedagoger, skolläkare, psykologer samt kuratorer. Elevhälsans uppdrag enligt skollagen är att arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande som stöd i förskola/skola på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Första kontakten med Elevhälsan sker främst genom förskolan eller skolan.

Kontakt

Skolsköterska – Djurås & Bäsna skola

Linda Lundberg
0241-153 49
linda.lundberg@gagnef.se

Skolsköterska – Mockfjärd, I.M & särskolan

Sofia Dourou
0241-15415
sofia.dourou@gagnef.se

Skolsköterska – Kyrk, Djurmo, Syrholn & Björboskolan

Nina Granström
0241-155 34
nina.granstrom@gagnef.se

Kurator – Djuråsskolan

Linda Jobs
0241-153 22
linda.jobs@gagnef.se

Kurator- Mockfjärd, Syrholn & Björbo

Maria Berg
0241-154 04
maria.a.berg@gagnef.se

Kurator- Djurmo, Kyrkskolan & IM

Sophia Löfgren
0241-153 30
sophia.lofgren@gagnef.se