Storhälla

Strandområde i Storhällas naturreservat med utsikt över Flosjön

Storhälla är ett varierat skogsområde intill Flosjön, på vandringsavstånd från Dala-Floda. Här kan du sitta på hällen vid sjön och njuta av utsikten och lugnet, eller upptäcka skogen med gamla träd, ovanliga vedsvampar och se spår av äldre brukande.

Namnet Storhälla kommer från en berghäll intill sjön. Hällen har fått sin form av att av inlandsisen slipat den för ca 10 000 år sedan. På hällen finns ett högvattenmärke inhugget 1916 då vattenståndet var högt över det normala.

Naturreservatet består av gran- och tallskog. Sumpigare granskog i södra delen och blockig barrskog i norr med både gran och tall. Det finns en hel del döda, liggande granar, så kallade granlågor, där man på undersidan av stockarna kan få se rosenticka, ullticka och rynkskinn. Dessa vedsvampar är ovanliga i dagens skogslandskap eftersom det är brist på död ved. Andra ovanliga naturskogsarter som finns i reservatet är gammelgranslav, granticka, tallticka och garnlav.

Öster om stora hällen finns en liten sandstrand där man har hittat spår som tyder på att detta varit en boplats för länge sedan. Det finns också spår av jordbruk från senare tid; röjda odlingsytor, odlingsrösen och en förfallen lada. På dessa igenvuxna marker finns grova aspar med lunglav.

Det kan vara svårframkomligt i delar av reservatet (blött eller blockigt) så det är lättast att gå på vandringslederna.

Fakta

Bildades: 2016
Storlek: 17 ha
Service: Vandringsleder och eldplats
Förvaltare: Gagnefs kommun

Karta

Karttips: Tryck på temaväljaren (tre streck) i övre högra hörnet för att få mer information om kartinnehållet eller +/- i nedre vänstra hörnet för att zooma ut eller in över hela kommunen. Det går också att klicka på objekten direkt i kartan för att få mer information eller bara klicka med vänster musknapp och dra för att förflytta sig. OBS den här kartan är anpassad för att se på en datorskärm. Vill du kika på områdena i mobilen, surfplattan eller via kommunens externa karta direkt? Gå in på Gagnefs kommuns externa karta: https://webbkarta.gagnef.se/spatialmap och välj bland teman i temagruppen ”Naturreservat”

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se