Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen är en central stabsfunktion inom kommunen. Det innebär att inom ekonomiområdet stötta övriga verksamheter samt verka för att det finns en god ekonomisk kompetens inom kommunen. Avdelningen ansvarar för löpande ekonomirutiner, fakturering och kravverksamhet, budget- och bokslutsprocess, systemansvar, försäkringar och upphandlingssamordning. Ett viktigt inslag är att tillse att det finns en väl fungerande intern kontroll inom organisationen, d v s verksamheten bedrivs i enlighet med de politiska beslut och intentioner som finns.

Ekonomiavdelningen håller ihop arbetet med att fram kommunens budget, delårsrapport, årsredovisning, prognoser, utredningar och andra ekonomiska rapporter. 

Under ekonomiavdelningen ligger även administration av dotterbolaget Gagnefsbostäder AB.

Avdelningen administrerar även kommunens stiftelser. 

Gagnefsbostäders webbplats

Bankgiro Gagnefs kommun: 472-4134

Organisationsnummer: 212000-2155

Kommunalskatt

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2023-11-06 § 132 har Gagnefs kommun en skattesats för 2024 på 22,28 %

Kontakter

Ekonomichef
Håkan Eriksson
Telefon: 0241-15161
E-post: hakan.eriksson@gagnef.se

Ekonom
Karin Halvarsson
Telefon: 0241-151 36
E-post: karin.halvarsson@gagnef.se

Ekonom
Margret Hedin
Telefon: 0241-153 03
E-post: margret.hedin@gagnef.se

Ekonom
Erica Arvidsson
Telefon: 0241-152 30
E-post: erica.arvidsson@gagnef.se

Ekonom
Helene Örnebring
Telefon: 0241-151 32
E-post: helene.ornebring@gagnef.se

Inköpssamordnare
Mikaela Israels
Telefon: 0241-151 16
E-post: mikaela.israels@gagnef.se

Redovisningschef
Sven Tysklind
Telefon: 0241-155 43
E-post: sven.tysklind@gagnef.se


Ekonomiadministratör
Anna Möller
Telefon: 0241-151 35
E-post: anna.moller@gagnef.se

Ekonomiadministratör
Lena Niskakoski
Telefon: 0241-153 07
E-post: lena.niskakoski@gagnef.se