Anmälan om barn och unga som far illa

Det finns tyvärr många barn i vårt samhälle som av olika anledningar far illa. Socialtjänsten har ett ansvar att uppmärksamma dessa barn och unga för att antingen stötta och hjälpa eller hjälpa dem vidare till andra myndigheter. För att kunna nå dessa barn och familjer behöver vi allmänhetens och andra myndigheters hjälp.

Om du som privatperson misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till socialtjänsten. För dig som arbetar med barn och ungdomar finns det inget alternativ – du är skyldig att göra en anmälan.

I socialtjänstlagen 14 kap 1 § fastslås att alla som genom sitt arbete kommer i kontakt med barn och ungdomar skall anmäla till socialtjänsten om de får vetskap eller misstanke om att ett barn eller en ungdom på något sätt far illa. Vidare står det att om du som privatperson får vetskap om detsamma bör du anmäla detta till socialtjänsten.

Det behöver alltså inte vara bevisat att barnet/ungdomen har det dåligt, utan det räcker med en misstanke om att barnet är i behov av skydd, stöd eller hjälp.

Känner du dig osäker på om du ska göra en anmälan kan du ringa anonymt till socialtjänsten och rådfråga.

Rätt att vara anonym

Vid anmälan kan du som anmäler att vara anonym, men det finns fördelar om den som gjort anmälan uppger sitt namn, detta för att kunna göra kompletterande upplysningar. Den som har anmälningsplikt kan inte vara anonym och anmälan ska helst vara skriftlig.

En anmälan kan göras antingen skriftligt, genom telefonsamtal eller genom en personlig kontakt. 

Det är bättre att anmäla en gång för mycket än en gång för lite.

Socialtjänsten har skyldighet att följa upp alla anmälningar och göra en bedömning om det finns skäl för socialtjänsten att erbjuda skydd eller stöd.

För att rådgöra inför en anmälan eller för att göra en anmälan kontaktar du socialkontoret.

Länk till Barnahus på Borlänges webbplats

Kontakt

Anmälningstelefon
Barn och Familjeenheten
Telefon: 0241-152 83

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15
E-post: ifo@gagnef.se

1:e socialsekreterare Barn- och familjeenheten
Lena Andersson
Telefon:0241-151 25
E-post: lena.a.andersson@gagnef.se

Fax 0241-152 18

Öppettider Reception

  • Måndag-Torsdag kl. 8-16
  • Fredag kl. 8-14.30
  • Lunchstängt kl. 12-13

Telefontider

Receptionens telefon, 0241-152 15, är öppen:

  • Måndag-Torsdag kl. 8-16
  • Fredag kl. 8-14.30
  • Lunchstängt kl.12-13

Anmälningstelefon, 0241-152 83, är öppen:

  • Måndag-Fredag kl. 8-16
  • Lunchstängt kl.12-13