Borgerlig vigsel

Att gifta sig borgerligt är ett alternativ till kyrkbröllop. En borgerlig vigsel är en enkel och kort ceremoni och precis som ett kyrkbröllop rättsligt bindande, men utan religiösa inslag. Äktenskapet är könsneutralt, dvs två personer av olika eller samma kön kan gifta sig med varandra. Borgerlig vigsel är kostnadsfri.

För borgerlig vigsel krävs hindersprövning och intyg om vigsel som ni ansöker om hos skatteverket. Två vittnen måste vara närvarande vid vigseln. Antingen kan personal från kommunen (endast under kontorstid och i kommunhuset) vara vittnen eller så ordnar ni egna vittnen.

Ni tar själva kontakt med en vigselförrättare och bokar tid samt plats, se kontaktinformation nedan. Namn och adress på vittnena och nödvändiga intyg samt datum, tid och namn på vigselförrättaren ska i god tid – senast en vecka före vigseln skickas till kommunen.

Adress

Gagnefs kommun
Registrator
785 80 Gagnef

Kontakt

Registrator
Telefon: 0241-15100
E-post: registrator@gagnef.se

Vigselförrättare

Sofia Jarl
Telefon: 070-243 02 65
E-post: sofia.jarl@regiondalarna.se

Iréne Homman
Telefon: 076-837 00 01
E-post: irene.homman@gagnef.se

Ganime Stålenhag
Telefon: 070-600 88 85
E-post: ganime.stalenhag@gmail.com

Mia Mästerbo
E-post: mia.masterbo@gmail.com

Maria Alfredsson
Telefon: 073-820 67 82
E-post: maria.alfredson@mp.se