Grävsbuan

Utsikt från Grävsbodbergets topp

Grävsbuans naturreservat ligger högst upp på Grävsbodberget och sluttar ner mot Grävsbuans fäbod.

Högst upp från berget har du milsvid utsikt österut över skogslandskapet. Här finns tallskog med gamla träd. I branten nedanför berget finns en hel del lövträd som asp, sälg, rönn och klibbal, samt gamla granar. Antalet hänglavar är stort och du kan se garnlav, skägglav och violettgrå tagellav. Nedanför branten finns en myr och ett biotopskyddsområde med grov granskog med mycket död ved.

Grävsbuans naturreservat har fått sitt namn av fäboden som ligger i närheten. De tidigare hävdade områdena har till stor del vuxit igen och det finns bara enstaka hus kvar.

Du kan nå området från grusvägar som går söder om Mojesjön fram till en vändplan öster om reservatet. Därifrån går en strövstig som leder upp till toppen, men markeringarna är otydliga vid fäboden.

Om du har god skogsvana kan du åka in mot bergtäkten öster om byn Gräv, och gå genom skogen upp till berget, vilket är cirka 1 km.

Förbättringar kommer att ske av vägvisning, stig- och gränsmarkeringar. Det är en fördel om du har egen karta när du besöker området.

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 19 ha
Service: Strövstig
Förvaltare: Gagnefs kommun

Karta

Karttips: Tryck på temaväljaren (tre streck) i övre högra hörnet för att få mer information om kartinnehållet eller +/- i nedre vänstra hörnet för att zooma ut eller in över hela kommunen. Det går också att klicka på objekten direkt i kartan för att få mer information eller bara klicka med vänster musknapp och dra för att förflytta sig. OBS den här kartan är anpassad för att se på en datorskärm. Vill du kika på områdena i mobilen, surfplattan eller via kommunens externa karta direkt? Gå in på Gagnefs kommuns externa karta: https://webbkarta.gagnef.se/spatialmap och välj bland teman i temagruppen ”Naturreservat”

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se