Rehabilitering

Kommunen har rehabiliteringsansvar för dig som inte kan ta dig till Region Dalaranas rehabilitering samt för dig som bor på kommunens särskilda boenden. Viss rehabilitering kan ske av regionen och kommunen gemensamt.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster erbjuder hembesök för bedömning, behandling, utprovning, förskrivning av och träning med hjälpmedel, instruktion och handledning till personal och anhöriga samt bedömning inför bostadsanpassning.

Kontakt Gagnefs kommun

Hemsjukvårdens rehabenhet
Telefontid: måndag-fredag kl 8-9
Telefon: 0241-154 36

Kontakt Region Dalarna

Vårdcentralens Rehabenhet
Telefon: 0241-49 85 10