Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är det främsta politiska förvaltningsorganet. Den ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnda verksamhet. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för kommunens ekonomi.

Sammanträde 2024

  • 20 februari
  • 22 mars
  • 12 april
  • 28 maj
  • 25 juni
  • 10 september
  • 22 oktober
  • 26 november
  • 17 december

Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsens ledamöter

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har två utskott

Kontakter

Kommunstyrelsens ordförande
Fredrik Jarl
Telefon: 0241-151 03
E-post: fredrik.jarl@gagnef.se

Kommunsekreterare
Anna-Lena Palmér
Telefon: 0241-151 05
E-post: anna-lena.palmer@gagnef.se