Biståndshandläggare

Om du vill ansöka om insatser enligt socialtjänstlagen eller LSS kan du kontakta kommunens biståndshandläggare.

Handläggarna har telefontid måndag-fredag 8:30-9:30.

Kontakt

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15

Tf. Enhetschef
Raija Spjut
Telefon: 0241-151 30
E-post: raija.spjut@gagnef.se

Biståndshandläggare SoL, personer födda dag 1-10
Lena-Karin Bodin
Telefon: 0241-151 39
E-post: lena-karin.bodin@gagnef.se

Biståndshandläggare SoL, personer födda dag 11-20
Elisabeth Johansson
Telefon: 0241-152 84
E-post: elisabeth.a.johansson@gagnef.se

Biståndshandläggare SoL, personer födda dag 21-31
Maria Kalliokoski
Telefon: 0241-153 95
E-post: maria.kalliokoski@gagnef.se

Biståndshandläggare LSS/socialpsykiatri
Maja Hagström
Telefon: 0241-151 38
E-post: maja.hagstrom@gagnef.se

Translate »