Vilda djur och skadedjur

I en mindre kommun som vår, bor vi alla tämligen naturnära. Ibland kan man ha turen att få en naturupplevelse i sin egen trädgård. I vissa fall kan dock de vilda djuren upplevas som ett problem. Tänk på att dina grannar kanske inte alltid har samma naturintresse som du och undvik att mata in vilda djur som kan upplevas som störande av omgivningen.

I vissa fall kan störningarna av vilda djur bli påtagliga och det är vanligt att miljö- och byggförvaltningen får in klagomål på störningar från vilda djur. 

Vilda djur är dock inte miljö- och byggnadsnämndens område såvida det inte handlar om olägenhet för människors hälsa. Utanför detaljplanelagt område får man kontakta respektive jakträttsinnehavare och diskutera möjliga åtgärder, men om man tar bort ett djur kommer oftast ett nytt till samma plats efter kort tid. Det är så naturen och djurens revir fungerar. Det är därför sällan någon långsiktig lösning med avskjutning. Genom att ändra på förutsättningarna för djuren så att de inte vill vara där får man oftast bättre resultat.

Måsar och gäss

Grävlingar

Rådjur

Råttor och möss

Katter

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se