Hemsjukvård

När du inte på egen hand eller med stöd av någon annan kan ta dig till vårdcentralen kan du få hjälp i hemmet. Du som är i behov av hälso- och sjukvård kontaktar din vårdcentral så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården.

Kommunen har ansvar för alla hälso- och sjukvårdsuppgifter i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Du kan också få hjälp av hemtjänstpersonal som utför hälso- och sjukvårdsinsatser på uppdrag av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Landstinget har ansvar för läkarinsatser och andra specialistinsatser vid hembesök.

Inom hemsjukvården kan du få hjälp med:

  • Hälso- och sjukvård i hemmet som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast om du är inskriven i hemsjukvården och har en vårdplan oavsett ålder och sjukdom.
  • Planerade och mer tillfälliga hembesök.
  • Rehabilitering i hemmet.
  • Anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning.
  • Ordination och utprovning av hjälpmedel i hemmet.

Kontakt

Vårdcentralen Djurås
Telefon: 0241-49 85 10