Gagnefs Naturvårdsfond

Gagnefs Naturvårdsfond är en stiftelse som bildats av Gagnefs kommun, och som arbetar med skydd och skötsel av värdefulla naturområden. Många naturskogar har skyddats som kommunala naturreservat tack vare Fondens arbete.

Naturvårdsfonden fortsätter sin insamling för att möjliggöra fler naturvårdsinsatser. Alla bidrag, oavsett storlek, är välkomna.

Ge ett bidrag till Fondens arbete!

Postgiro 3219 – 3.

Vid gåva kan vi kan göra minneskort eller tackkort. Kontakta Sven Tysklind (sven.tysklind@gagnef.se) eller Ragnar Nyberg (ragnar.nyberg@gmail.com)


Stora naturvårdsinsatser sedan 1996

Stiftelsen Gagnefs naturvårdsfond bildades 1996 i samband med fastighetsregleringen i Gagnefs och Mockfjärds församlingar. Under de påföljande åren lyckades man skydda 14 kommunala naturreservat, tack vare ett aktivt arbete med att samla in pengar för markåtkomst och bidrag från kommunen. Arbetet med naturskydd har sedan fortsatt. Djurmo klacks naturreservat har utökats och Storhälla naturreservat bildades 2016. Fonden är också engagerad i skötseln av de skyddade områdena.