Myggtjärn

Vy från utsiktsplats ner mot tjärnen med naturreservatet till höger

Myggtjärns naturreservat är lätt att nå och du kan ströva runt i gammal skog, över om bäck och fram till en tjärn.

Myggtjärns naturreservat ligger mellan sjöarna Myrtjärn i norr och Dammsjön i söder. Mellan sjöarna rinner en bäck omgiven av gammal skog. Sjöarna och bäcken ingår i ett system av flera dämda sjöar där vattenkraften har utnyttjats. I naturreservatet har bäcken två fåror, där den ena är grävd.

Skogen i reservatet är varierad med dels tallskog med gamla och grova träd, dels områden med fuktigare granskog med ovanliga vedsvampar som ullticka och rynkskinn. Djur som man sett spår av i reservatet är tretåig hackspett, lodjur och bäver.

Strövstigen genom reservatet är lättvandrad och det finns broar över bäcken. Du kan förlänga din vandring norrut runt Myrtjärnen.

Från korsningen Rv 70/E16, kör du mot Oslo i 6 km. Sväng höger efter golfbanan in på en grusväg (vägskylt saknas). Efter 1,5 km är du framme vid en vändplan med informationstavla.

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 8 ha
Service: Strövstig, broar, informationsskylt
Förvaltare: Gagnefs kommun

Karta

Karttips: Tryck på temaväljaren (tre streck) i övre högra hörnet för att få mer information om kartinnehållet eller +/- i nedre vänstra hörnet för att zooma ut eller in över hela kommunen. Det går också att klicka på objekten direkt i kartan för att få mer information eller bara klicka med vänster musknapp och dra för att förflytta sig. OBS den här kartan är anpassad för att se på en datorskärm. Vill du kika på områdena i mobilen, surfplattan eller via kommunens externa karta direkt? Gå in på Gagnefs kommuns externa karta: https://webbkarta.gagnef.se/spatialmap och välj bland teman i temagruppen ”Naturreservat”

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se