Avlösning i hemmet

Du som har nedsatt fysisk/psykisk förmåga och vårdas av en anhörig i hemmet kan få upp till tio timmars kostnadsfri avlösning i hemmet per månad. Vid behov av avlösning överstigande tio timmar per månad debiteras du enligt hemtjänsttaxan.

Avlösningen utförs av kommunens anhörigstödjare och i vissa fall av hemtjänsten.

Avlösningen ska göra det möjligt för den som är anhörigvårdare att lämna hemmet för att till exempel uträtta ärenden på egen hand.

Om du är i behov av avlösning i hemmet ska du ansöka om insatsen hos kommunens biståndshandläggare

Kontakt

Enhetschef
Raija Spjut
Telefon: 0241-15130
E-post: raija.spjut@gagnef.se

Anhörigstödjare
Susanne Wahlström
Telefon: 0241-153 96
E-post: susanne.wahlstrom@gagnef.se