Ideella stödorganisationer

Här kan du läsa mer om ideella organisationer som hjälper personer med riskbruk/missbruk- och beroendeproblematik.

Anonyma alkoholister, AA

Gäller missbruket alkohol kan du ta kontakt med Anonyma Alkoholister i Djurås. Här kan du som stöd träffa personer i liknande situationer som du. Hit kan du vända dig även som anhörig. AA Djuråsgruppen har möten varje måndag kl. 18.

Adress: Färjbacksvägen 7 (ingång på gavel ner i källaren), Djurås

Vuxna barn till alkoholister, ACA

Adult Children of Alcoholics (Vuxna barn till alkoholister) vänder sig till personer som vuxit upp i en omgivning med missbruk eller under andra dysfunktionella förhållanden.

Telefonnummer: 072-540 20 78

Al-Anon

Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem.

Telefonnummer: 08-643 13 93

Anonyma Narkomaner, NA

Anonyma Narkomaner är en samling män och kvinnor som träffas flera gånger i veckan. Genom att söka stöd hos varandra hjälps de åt för att underlätta det drogfria livet. Att besöka ett möte en första gång binder dig inte till något, du bestämmer själv hur ofta och om du vill vara med under mötena.

Telefonnummer: 0771-13 80 00

Sällskapen Länkarnas riksförbund 

Sällskapen länkarna är en ideell frivilligorganisation, partipolitiskt och religiöst obunden som står öppen för alla som vill göra ett ärligt försök att komma ifrån sitt missbruk.

Spelberoendes Riksförbund

Spelberoendes riksförbund är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av föreningar för spelberoende som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende.

Telefonnummer Stödlinjen: 020-81 91 00