Bostadsanpassning

Kommunen kan ge bidrag till bostadsanpassning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna nyttja bostaden på ett ändamålsenligt sätt.

Om du bor permanent i din bostad kan du få bostadsanpassningsbidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, till exempel hygienutrymme. Åtgärderna ska leda till att du får en bostad som passar dina behov. Syftet är att du som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget hem.

Din ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska kompletteras med bostadsanpassningsintyg som utfärdas efter bedömning av arbetsterapeut. Funktionsnedsättningen ska vara stadigvarande.

Gagnefs kommun samarbetar med Leksands kommun och har samma handläggare när det gäller bostadsanpassning.  Mer information finns på sidan Bostadsanpassning på Leksands kommuns webbplats där även blankett för ansökan finns.

Kontakt

Handläggare bostadsanpassning
Fredrik Jobs
Telefon: 0247-804 41
E-post: fredrik.jobs@leksand.se

Handläggare bostadsanpassning
Berth Erkers
Telefon: 0247-801 44
E-post: berth.erkers@leksand.se