Avfall och återvinning

Hushållsavfall

Dala Vatten och Avfall AB (DVAAB) sköter insamling av hushållsavfall i kommunen. Vid frågor om ditt hushållsavfall, kontakta DVAAB.  

Deras telefontid på vardagar är kl 08.00-12.00 samt 13.00-15.00, och telefonnummer är 0247-441 00.

Bolaget sköter också driften av de bemannade återvinningscentralerna där du t ex kan lämna grovavfall såsom möbler, metallskrot, vitvaror, farligt avfall och elavfall. 

Information om regler för hushållsavfall. ansökan och dispenser finns under rubriken ”Lov, tillstånd och anmälan” i menyn.

Återvinningsstationer

Vid återvinningsstationerna kan du lämna förpackningar av glas, papper, metall och plast samt tidningar och papper. Stationerna är obemannade och sköts inte av kommunen utan av FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Om du har synpunkter på städning, snöröjning och sandning vid återvinningsstationerna eller frågor om sortering av förpackningar kontakta FTI.

På FTI:s webbplats kan du se när stationerna töms och städas. 

Sorteringsguide

Dala Avfall har en sorteringsguide som kan hjälpa dig att sortera rätt!

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i tjänst 2024)
0241-155 41

miljo.byggnads@gagnef.se