Samarbetssamtal

Föräldrar kan skiljas från varandra men inte från barnen. Ert barn har rätt till båda sina föräldrar. Det är därför viktigt att föräldrar som inte lever tillsammans försöker finna den lösning som är bäst för barnen.

Även om ni föräldrar valt att separera är det viktigt för ert barn att ni kan ha ett fortsatt bra gemensamt föräldraskap. Det kan vara svårt, om man befinner sig i en konflikt, att hitta bra lösningar för barnen. Som förälder kan man då behöva hjälp av någon utomstående för att nå fram till ett bra förhållningssätt.

På familjerätten kan vi erbjuda er föräldrar rådgivning och samtal, samarbetssamtal. Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av en eller två samtalsledare. Samtalen inleds med var sitt enskilt samtal. Samtalen kan ske på initiativ av en av er eller av er båda.

Samarbetssamtal är en möjlighet för er föräldrar att gemensamt hitta former för hur ni vill lösa boendet, umgänget och vårdnaden för ert barn. Samtalen kan leda fram till en överenskommelse eller ett avtal. Ett skriftligt och godkänt avtal blir bindande (som en dom i tingsrätt) och kan verkställas. En överenskommelse kan vara muntlig eller skriftlig.

Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria och de omfattas av de sekretessregler som gäller för övrig socialtjänst.

Tingsrätten kan också i en pågående rättslig tvist ge familjerätten i uppdrag att anordna samarbetssamtal i syfte att uppnå en samförståndslösning.

För frågor om underhållsbidrag eller underhållsstöd besök sidan Om du ska separera, Försäkringskassans webbplats.

Föräldrar som behöver stöd kring sin vuxenrelation bör i första hand vända sig till familjerådgivningen.

Kontakt

Familjerättssekreterare
Sofie Pettersson
Telefon: 0241-152 53
E-post: sofie.pettersson@gagnef.se