Förvaltningar

Kommunens förvaltningar verkställer de politiska besluten. De som jobbar i förvaltningen är alltså inte politiskt tillsatta. Ansvarig för de olika förvaltningarna och avdelningarna hittar du i högerkolumnen.
Kommunchefen har ett övergripande ansvar för att kommunens verksamhet fungerar.

Kommunens förvaltningar

 • Barn- och utbildningsförvaltningen
 • Socialförvaltningen
 • Kultur- och fritidsförvaltningen
 • Miljö- och byggförvaltningen
 • Kommunstyrelsens förvaltning

Avdelningar inom kommunstyrelsens förvaltning

 • IT-avdelningen
 • Ekonomiavdelningen
 • Personalavdelningen
 • Samhällsbyggnadsavdelningen
 • Tekniska avdelningen
 • Ledning och administration

Kontakt

Kommunchef
Tommy Sandberg
Telefon: 0241-151 06
E-post: tommy.sandberg@gagnef.se

Barn- och utbildningschef
Håkan Elfving
Telefon: 0241-153 04
E-post: hakan.elfving@gagnef.se

Socialchef
Anna Eklund, tillförordnad
Telefon: 0241-155 98
E-post: anna.eklund@gagnef.se

Miljö- och byggchef
Margareta Åslund, tillförordnad
Telefon: 0241-151 90
E-post: margareta.aslund@gagnef.se

Kultur- och fritidschef
Tommy Sandberg (Kommunchef)
Telefon: 0241-151 06
E-post: tommy.sandberg@gagnef.se

IT-chef
Tomas Hellquist
Telefon: 0241-155 65
E-post: tomas.hellquist@gagnef.se

Ekonomichef
Jenz Ek
Telefon: 0241-151 61
E-post: jenz.ek@gagnef.se

Personalchef
Anna-Stina Eriksson, tillförordnad
Telefon: 0241-151 65
E-post: annastina.eriksson@gagnef.se

Samhällsbyggnadschef
Marcus Blomqvist
Telefon: 0241-151 77
E-post: marcus.blomqvist@gagnef.se

Teknisk chef
Andreas Håll
Telefon: 0241-153 74
E-post: andreas.hall@gagnef.se

Avdelningschef
Katharina Mansfeld
Telefon: 0241-153 34
E-post: katharina.mansfeld@gagnef.se