Förvaltningar

Kommunens förvaltningar verkställer de politiska besluten. De som jobbar i förvaltningen är alltså inte politiskt tillsatta. Ansvarig för de olika förvaltningarna och avdelningarna hittar du i högerkolumnen.
Kommunchefen har ett övergripande ansvar för att kommunens verksamhet fungerar.

Kommunens förvaltningar

  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Socialförvaltningen
  • Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Kommunstyrelsens förvaltning

Avdelningar inom kommunstyrelsens förvaltning

  • IT-avdelningen
  • Ekonomiavdelningen
  • Personalavdelningen
  • Samhällsbyggnadsavdelningen
  • Tekniska avdelningen
  • Ledning och administration

Kontakt

Kommunchef
Rolf Davidsson, tillförordnad
0241-151 79
rolf.davidsson@gagnef.se

Barn- och utbildningschef
Annika Bergman
0241-152 24
annika.bergman@gagnef.se

Socialchef
Ulrika Gärdsback
0241-155 99
ulrika.gardsback@gagnef.se

Kultur- och fritidschef
Eva Rydén
0241-152 08
eva.ryden@gagnef.se

IT-chef
Tomas Hellquist
0241-155 65
tomas.hellquist@gagnef.se

Ekonomichef
Håkan Eriksson
0241-155 61
hakan.eriksson@gagnef.se

Personalchef
Maria Drugge
0241-15140
maria.drugge@gagnef.se

Samhällsbyggnadschef
Marcus Blomqvist
0241-151 77
marcus.blomqvist@gagnef.se

Teknisk chef
Ylva Kindgren
0241-15120
ylva.kindgren@gagnef.se

Avdelningschef
Johanna Reichel Springfeldt, tillförordnad
0241-15412
johanna.reichel.springfeldt@gagnef.se