Förvaltningar

Kommunens förvaltningar verkställer de politiska besluten. De som jobbar i förvaltningen är alltså inte politiskt tillsatta. Ansvarig för de olika förvaltningarna och avdelningarna hittar du i högerkolumnen.
Kommunchefen har ett övergripande ansvar för att kommunens verksamhet fungerar.

Kommunens förvaltningar

  • Barn- och utbildningsförvaltningen
  • Socialförvaltningen
  • Kultur- och fritidsförvaltningen
  • Kommunstyrelsens förvaltning

Avdelningar inom kommunstyrelsens förvaltning

  • IT-avdelningen
  • Ekonomiavdelningen
  • Personalavdelningen
  • Samhällsbyggnadsavdelningen
  • Tekniska avdelningen
  • Ledning och administration

Kontakt

Kommunchef
Tommy Sandberg
Telefon: 0241-151 06
E-post: tommy.sandberg@gagnef.se

Barn- och utbildningschef
Håkan Elfving
Telefon: 0241-153 04
E-post: hakan.elfving@gagnef.se

Socialchef
Ulrika Gärdsback
Telefon: 0241-155 99
E-post: ulrika.gardsback@gagnef.se

Kultur- och fritidschef
Eva Rydén
Telefon: 0241-152 08
E-post: eva.ryden@gagnef.se

IT-chef
Tomas Hellquist
Telefon: 0241-155 65
E-post: tomas.hellquist@gagnef.se

Ekonomichef
Kjell Nyström, tillförordnad
Telefon: 0241-155 61
E-post: kjell.nystrom@gagnef.se

Personalchef
Jörgen Fältsjö, tillförordnad
Telefon: 0241-15140
E-post: jorgen.faltsjo@gagnef.se

Samhällsbyggnadschef
Marcus Blomqvist
Telefon: 0241-151 77
E-post: marcus.blomqvist@gagnef.se

Teknisk chef
Andreas Håll
Telefon: 0241-153 74
E-post: andreas.hall@gagnef.se

Avdelningschef
Katharina Mansfeld
Telefon: 0241-153 34
E-post: katharina.mansfeld@gagnef.se

Translate »