Fritid och idrott

Föreningsliv

En meningsfull fritid är viktig för människors välbefinnande och hälsa. Vi vill se ett Gagnef där stabila föreningar kan erbjuda ett omväxlande fritidsutbud för alla åldrar. Ideella grupperingar och föreningslivets organiserade krafter ska stimuleras på ett sådant sätt att de utgör grundpelare i såväl verksamhet som i drift av anläggningar.

Kontakt

 Föreningskonsulent

Elisabeth Danielsson
elisabeth.danielsson@gagnef.se
0241-151 91