Internationella projekt

Karta över världen

Gagnefs kommun genomför och har genomfört flera internationella projekt, med kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling som primära målsättningar.

EU-flagga samt texten Erasmus+ Förenar och berikar

Under läsåret 2021-2022 har två Erasmus+ projekt varit aktuella

Promoting transnational equality and students’ achievement through digital competence

Ett KA201 projekt med Gagnefs kommun, Agrupamento de escolas Da Damaia, Portugal och Centre for Resources and Educational Assistance of Bihor County, Romania som partners.

Målsättningen är att förbättra elevers lärande, genom förbättrad digital kompetens hos lärare och erfarenhetsutbyte av goda digitala exempel.

Projektet baseras huvudsakligen på lärarfortbildning gällande digital kompetens, samt erfarenhetsutbyten genom projektveckor hos respektive partner.

Mer information finner du via projektets webbplats Digitalcompetence och du kan även få en inblick i projektet om du läser artikeln “I grund och botten handlar det om att våga” (Siljan News).

Students’ empowerment through school environment

Målsättningen med projektet är att förbättra elevernas lärande genom en bättre och säkrare psykisk och fysisk skolmiljö.
I projektet medverkar både elever och lärare.

I projektet ingår, förutom Mockfjärdsskolan, Bulgarien, Estland, Slovenien och Turkiet.

Vi besöker dessa länder för att få möjligheten att se hur skolmiljön skiljer sig mellan de olika deltagarländerna samt se vilka för och nackdelar som finns med de olika systemen.

Hösten 2022 besöker de andra länderna oss. Vi ser fram emot en spännande vecka med många olika aktiviteter.

Kontakt