Notarius publicus

Länsstyrelsen utser notarius publicus, som hjälper allmänheten att till exempel intyga namnunderskrifter.

Notarius publicus är personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga sanningen i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”. För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare enligt föräldrabalken.

Det är Länsstyrelsen som utser notarius publicus. Uppdraget kan vara tidsbegränsat. Länsstyrelsen anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Notarius publicus är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

Den som har ett förordnande som notarius publicus har ansvar för att säkerställa att förordnandet är giltigt när den utför uppdrag. Länsstyrelsen skickar inga påminnelser om eventuell förnyelse.

Vad gör en notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att:

  • intyga namnunderskrifter, kopior, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när rum för förvaring öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
  • förse handlingar med apostille (en auktoriserad stämpel som intygar att en signatur på handlingen är äkta).

Notarius publicus tar betalt för sina uppdrag.

Apostille
Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med apostille-stämpeln är den undantagen från varje form av bestyrkande, det vill säga normalt krävs inget ytterligare godkännande från utländsk ambassad. En fullständig förteckning över konventionsländerna finns på Haag-konferensens webbplats.

I Sverige har enbart notarius publicus rätt att utfärda apostille. Notarius publicus utses av länsstyrelsen i varje län.

Notarius publicus i Dalarnas län

Följande personer är förordnade som Notarius publicus i Dalarnas län:

Advokat Anita Odénius
Åsgatan 55, 776 31 HEDEMORA
Tel 0225-655160
Fax 0225-62 90 99
E-post anita@odenius.se

Advokat Lars Morell
Carlavägen 21, 771 30 LUDVIKA
Tel 070-622 03 57
E-post advokat.morell@telia.com 

Advokat David Bildt
Advokaterna Bergh & Staaf
Magasinsgatan 1 B, 782 35 MALUNG
Tel 0563-190 60
E-post dbi@berghochstaaf.se

Juris kandidatexamen Annelie Björkman
Mora kommun, Fredsgatan 16, 792 80 MORA
Tel 0250-263 51, besök efter överenskommelse
E-post notarius.publicus@mora.se 

Juris kandidatexamen Rolf Davidsson
Fryksås 156, 794 90 ORSA
Tel 070-628 46 36
E-post rolf.radbyran@gmail.com 

Advokat Viktoria Wååg
Besöksadress: Zedendahl Advokatbyrå
Sveagränd 1
784 33 BORLÄNGE
Tel 073-088 97 74
E-post viktoria.waag@zedendahl.se

Jurist Tomas Kolbjer
Sveagatan 6
784 33 BORLÄNGE
Tel 070-419 95 80
E-post tomas@dalajuristen.se

Biträdande i Avesta, Borlänge Falu, Gagnefs, Hedemora, Leksands och Säters kommun

Advokat Sam Heino
Besöksadr: Zedendahl Advokatbyrå
Sveagränd 1
784 33 BORLÄNGE
Tel 076-869 88 60
E-post sam.heino@zedendahl.se

Biträdande i Ludvika kommun

Advokat Helena Herou
Advokatfirman Glimstedt Dalarna AB
Eriksgatan 7 A, Box 163
771 24 LUDVIKA
Tel 0240-140 20 (vx)
E-post helena.herou@glimstedt.se

Biträdande i Malung-Sälens kommun

Biträdande jurist Amanda Bergkvist
Advokaterna Bergh & Staaf
Magasinsgatan 1 B, 782 35 MALUNG
Tel 0563-190 60
E-post abe@berghochstaaf.se

Biträdande i Mora, Rättviks, Vansbro och Älvdalens kommun

juris kandidatexamen Jesper Karlsson
Orsa kommun
Parkgatan 1, kommunhuset
794 31 ORSA
Tel 0250-55 23 61
E-post jesper.karlsson@orsa.se