Arbetsliv och sysselsättning

I Gagnefs kommun finns det flera verksamheter som erbjuder dig som står långt från arbetsmarknaden en meningsfull sysselsättning. Målet med insatsen kan vara att ha något meningsfullt att göra på dagarna eller ett led ut till den öppna arbetsmarknaden.

Stationen

Stationen är kommunens arbetsmarknadsenhet. Här på stationen kan du välja ett spår som utvecklar och leder dig framåt. Vår vision med stationen är att hjälpa människor till arbete och sysselsättning. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att skapa individuella förutsättningar för långtidssjukskrivna arbetslösa, att finna vägen tillbaka till arbetsmarknaden och ett arbete på hel- eller deltid.

Centralen

Centralen är en del av Nedansiljans samordningsförbund (Finsam) och en utveckling av denna. På Centralen samverkar och samarbetar olika myndigheter; Leksand, Rättvik och Gagnefs kommun, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och landstinget. Centralen är en arena för samverkan av insatser för att stödja dig som behöver hjälp från olika myndigheter samtidigt. Centralens målgrupp är personer som behöver mer stöd för sin rehabilitering än vad de ordinarie myndigheterna kan erbjuda. Det övergripande syftet med verksamheten är att minska ditt utanförskap och förbättra din förmåga att få arbete och försörjning. Du som är inskriven på Centralen kan få hjälp av alla aktuella myndigheter samtidigt och slipper på så sätt ”bollas” runt mellan olika myndigheter.

Rehabilitering och arbete (RoA)

RoA är till för dig som är 18-64 år, står långt ifrån arbetsmarknaden och är folkbokförd i Leksands, Gagnefs eller Rättviks kommun. Du kan vända dig till RoA när du behöver ett längre rehabiliterande stöd för att komma närmare egen försörjning. Verksamheten är ett nära samarbete med arbetsmarknadsenheterna (AME) i Leksand, Gagnef och Rättvik. Tillsammans med dig jobbar vi hälsoinriktat och lösningsfokuserat. 

Daglig verksamhet enligt LSS

Du som inte studerar eller inte kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden kan ansöka om daglig verksamhet. Syftet med insatsen är att ge dig en meningsfull sysselsättning. I Gagnefs kommun finns det fem olika dagliga verksamheter. Verksamheterna har olika inriktning. Du som beviljas daglig verksamhet kommer tillsammans med enhetschef överens om vilken verksamhet som passar dig bäst.

Kontakt

Enhetschef Arbetsmarknadsenheten
Johanna Reichel
Telefon: 0241-154 12
E-post: johanna.reichel@gagnef.se

Arbetsmarknadskonsulent
Teresa Laurila
Telefon: 0241-153 62
E-post: teresa.laurila@gagnef.se

Samordnare
Maria Jansson
Telefon: 0241-154 18
E-post: maria.jansson@gagnef.se

Enhetschef Daglig verksamhet
Helena Ahlin
Telefon: 0241-152 37
E-post: helena.ahlin@gagnef.se