Kulturpris

Gagnefs kommuns Kulturpris är en utmärkelse för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet under längre tid. 

Vem nominerar? 

Du som bor i Gagnef kan nominera till Kulturpriset. 

Vem kan nomineras?

  • Du kan nominera en eller flera personer eller föreningar som är verksamma i eller har anknytning till Gagnefs kommun kan nomineras till Kulturpriset.  
  • Den nominerade ska vara verksam inom: arkitektur, dans, drama, foto, konst, kulturarv, litteratur och musik.
  • Den nominerade ska under lång tid ha varit av stor vikt för kulturlivet i Gagnefs kommun.

Prissumma 

10 000 kr. I det fall flera nominerade utses delar dessa på prissumman. 

Sista anmälningsdag 

Sista anmälningsdag är 31 mars varje år. Anmälan till 2023 års nominering öppnar den 1 januari 2023!

Nominera

Du fyller i uppgifter om ditt förslag till pristagare med en kortfattad motivering samt dina kontaktuppgifter via e-tjänst nedan.

Blankett

Maila oss om du vill ha en blankett att fylla i istället. Då skickar du in din nominering per brev till: 
Gagnefs kommun 
785 80 Gagnef 
E-post: registrator@gagnef.se 

För eventuella frågor angående kulturpriset, kontakta kultursekreterare Linnea Gustafsson, 0241-15313, linnea.gustafsson@gagnef.se

Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se

Kultursekreterare 
Linnea Gustafsson
Telefon: 0241-153 13
E-post: linnea.gustafsson@gagnef.se

Kulturenheten
Epost: kultur@gagnef.se 

Länkar