Kulturpris

Kulturpriset delas årligen ut till verksam i, eller som på annat sätt ha anknytning till Gagnefs kommun och som under lång tid varit av stor vikt för kulturlivet i Gagnefs kommun. Prissumman är 15 000 kronor. I det fall flera nominerade utses delar dessa på prissumman. 

Lämna förslag på kandidater till kulturpriset

För att nominera ska du bo i Gagnefs kommun.

Du kan nominera en eller flera personer/föreningar verksamma i eller med anknytning till Gagnefs kommun och som under lång tid varit av stor vikt för kulturlivet inom arkitektur, dans, drama, foto, konst, kulturarv, litteratur eller musik i Gagnefs kommun.

Har du inte möjlighet att ge förslag via e-tjänsten kan du göra det via post eller e-post genom att ange fullständigt namn och adress på den eller de som nomineringen avser och en kortfattad motivering samt ditt eget namn och adress. Skicka namn och motivering till: Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef eller e-post: registrator@gagnef.se.

Tidigare kulturpristagare

Nedanstående har tidigare tilldelats kulturpriset

 • 1986 Gertrud Thunstedt-Björkman, Dala-Floda, Anne Marie Rådström, Gagnef
 • 1987 Anna-Britta Nordén, Dala-Floda, Johan Larsson, Gagnef
 • 1988 Hilmer Nordén, Dala-Floda, Elvira Classon, Gagnef
 • 1989 Gustav Lundh, Mockfjärd, Gustav Hindrikes, Dala-Floda
 • 1990 Karin Forsmark, Gagnef, Gunnar Zetterqvist, Dala-Floda
 • 1991 Holger Johansson, Björbo, Prest Olle Eliasson, Gagnef
 • 1992 Jan Sjönneby, Gagnef ,Gunilla Wennberg, Djurås
 • 1993 Gunhild Persson, Gagnef, Anna Wikland, Gagnef
 • 1994 Per-Hilding Perjons, Dala-Floda
 • 1995 Lars Liss, Gagnef
 • 1996 Olle Bergman, Nås (Björbo)
 • 1997 Erik Yvell, Gagnef, Gagnefs Fotoklubb, Gagnef, Gunnel Flodin, Björbo
 • 1998 Mikael Strandberg, Dala-Floda, Sören Mård, Mockfjärd Gagnefs Konstförening, Gagnef
 • 2002 Björborevyns ensemble
 • 2003 Torbjörn Lindqvist
 • 2004 Jones A Erik Eriksson
 • 2005 Elias Nyström
 • 2006 Nils Lindberg
 • 2007 Ingrid Hjort
 • 2008 Matts Arnberg
 • 2009 Alvar Trogen
 • 2010 Stina-Kari Axelsson
 • 2011 Bengt Erkers
 • 2012 Elias Gammelgård
 • 2013 Börje Bergqvist
 • 2014 Ingemar Ihlis
 • 2015 Lena Nordesjö
 • 2016 Anna-Karin Jobs Arnberg
 • 2017 Grus Dagny Olsson
 • 2018 Håkan Spännar
 • 2019 Dala-Floda Operafest
 • 2020 Malte Enmalm, Per-Erik Persson och Nils Säfström
 • 2021 Kerstin Bergman
 • 2022 Esbjörs Christina Warg
 • 2023 Ragnar Nyberg

Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se

Kulturenheten
Epost: kultur@gagnef.se