Budget och budgetprocess

När kommunfullmäktige beslutar om budgeten i december är det slutet på en lång process som inleds redan i början av året. Kommunstyrelsen väljer i början av mandatperioden ledamöter till budgetberedningen. Budgetberedningen sammanträder vanligtvis fyra gånger under året med början i mars. Budgeten arbetas fram under kommunchefens ledning i samråd med övriga förvaltningschefer samt kommunens personal- och ekonomichef. Förslaget från tjänstemännen presenteras för budgetberedningen som efter samråd med nämnderna, överlämnar budgetförslaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Budgetberedning 2018 – 2022

Ledamöter

 • Fredrik Jarl (C), ordförande
 • Irené Homman (S), vice ordförande
 • Jan Wiklund (M)
 • Anders Bengtsson (KD)
 • Patrik Andersson (KOSA)
 • Robert Österlund (V) – insynsplats med närvaro och yttranderätt.

Ersättare

 • Kerstin Stenquist (C)
 • Tomas Fredén (S)
 • Erik Bergman (M)
 • Christer Iversen (L)
 • Maria Alfredsson (MP)

Kontakt

Ekonomichef
Jenz Ek
Telefon: 0241-151 61
E-post: jenz.ek@gagnef.se