Budget och budgetprocess

När kommunfullmäktige beslutar om budgeten i december är det slutet på en lång process som inleds redan i början av året. Kommunstyrelsen väljer i början av mandatperioden ledamöter till budgetberedningen. Budgetberedningen sammanträder vanligtvis fyra gånger under året med början i mars. Budgeten arbetas fram under kommunchefens ledning i samråd med övriga förvaltningschefer samt kommunens personal- och ekonomichef. Förslaget från tjänstemännen presenteras för budgetberedningen som efter samråd med nämnderna, överlämnar budgetförslaget till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Budgetberedningens förtroendevalda i Gagnefs kommun.

Kontakt

Ekonomichef
Kjell Nyström, tillförordnad
Telefon:0241-155 61
E-post:kjell.nystrom@gagnef.se

Translate »