Bokning lokaler och IP-skogen

Via sidan kan du själv boka följande lokaler: Mockfjärds sporthall samt Gymnastiksalar i Djurmo, Djurås, Kyrkskolan, Syrholn och Björbo. 

Ni hittar bokningssidan och mer information här: Lokalbokning och föreningsregister på Interbook go 

IP-skogen den mobila utrustningen.

Följande utrustning finns att hyra:

 • Toalettvagn
 • Sekretariatsvagn 
 • Tidtagarutrustning Regnly, samt startklocka
 • Högtalaranläggning, liten
 • Hjärtstartare, lånas kostnadsfritt av föreningar.
 • Hörslinga

Utrustningen bokar du tills vidare via Kultur- och Fritidsförvaltningen:

bokning@gagnef.se,
0241-155 04
0241-151 00 (växeln).

 • Måndag 08:00-17:30,
 • tisdag – torsdag 08:00-16:00,
 • fredag 08:00-14.30.

Bestämmelser vid hyra av IP-skogen

Vid hyra av IP-skogen betalas hyra enligt av kommunstyrelsen fastställd taxa. Avbokning senare än tre dagar innan avhämtning debiteras med halva kostnaden.

Förening som skall hyra till föreningstaxa måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.

Den som hyr ansvarar för:

 • Hämtning/återlämning av material efter överenskommelse med fritidsförvaltningen.
 • Använda latrintunnor lämnas på Täktbergets Kretsloppscentral i Djurås. Tömningskostnaden ingår i hyran.
 • Städning och rengöring av förhyrt material.
 • Rapportering om skadat eller försvunnet material lämnas senast vid återlämnandet.
 • Nycklar hämtas och återlämnas till Kultur- och Fritidsförvaltningen i kommunhuset.

Extradebitering sker om något av följande inträffat:

 • Sop- och latrintunne-tömning ej är utförd.
 • Städning och rengöring ej är tillfredsställande.
 • Material är skadat genom oaktsamhet.
 • Material är försvunnet.

Regler fördelning av halltider:

Reglerna är antagna av Kultur- och fritidsnämnden våren 2016.

Reglerna för fördelning av halltider (pdf)

Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen

Eva Rydén
Telefon: 0241-152 08
E-post: eva.ryden@gagnef.se