Bokning av lokaler och mobil idrotts- och friluftsanläggning (IP-skogen)

Behöver du boka någon av kommunens lokaler eller mobila utrustning under sommaren?

Fritidsenheten har semesterstängt under tiden måndagen den 8 juli – fredagen den 2 augusti 2024.

Det innebär att du som önskar boka någon av kommunens lokaler eller utrustning från kommunens mobila idrotts- och friluftsanläggning (IP-skogen) måste lämna din ditt önskemål senast onsdag den 3 juli.

Nytt system för lokalbokning och föreningsregister 

Alla som har lokaler bokade eller som behöver boka en av kommunens lokaler framöver, behöver registrera sig i det nya systemet Rbok. Det gäller såväl föreningar som privatpersoner. Redan gjorda bokningar kommer att flyttas över till Rbok.  

För att kunna använda systemet behöver du logga in med BankID. Första gången behöver du registrera kontaktuppgifter som behövs. Ska du boka för en förenings eller organisations räkning behöver du först registrera dig som privatperson. Du hittar till Rbok via länken gagnef.rbok.se

Rbok fungerar också som ett register för alla föreningar i kommunen och genom att lägga in en förening i systemet blir den synlig via kommunens webbsida. Passa på att informera om föreningen för allmänheten på detta sätt! 

Vid eventuella frågor kontakta oss på telefon 0241-151 91, 0241-155 04 eller via e-post fritid@gagnef.se 

Lokalbokning

Bokning av lokaler görs här Gagnefs kommun – Rbok . För att kunna boka en lokal behöver man vara registrerad i systemet.  

Säsongsbokning för föreningar 

Säsongsbokningen är öppen under en period under våren respektive hösten för nästkommande termin och riktar sig till föreningar med regelbunden verksamhet i kommunens idrottshallar och gymnastiksalar. Kommunen informerar om när det går att ansöka om säsongstider. 

Regler vid fördelning av halltider

Reglerna är antagna av Kultur- och fritidsnämnden våren 2016.

Reglerna för fördelning av halltider (pdf)

Mobil idrotts- och friluftsanläggning IP Skogen – för föreningar

IP Skogen är en mobil idrotts- och friluftsanläggning som föreningar kan hyra och låna vid arrangemang för så väl idrottstävlingar som kulturevenemang.
Följande utrustning finns att hyra:

 • Toalettvagn
 • Tidtagarutrustning Regnly, samt startklocka
 • Högtalaranläggning, liten

Följande finns att låna:

 • Skidspårsfräs
 • Hjärtstartare

Utrustningen bokas via Kultur- och fritidsförvaltningen:

bokning@gagnef.se
0241-155 04
0241-151 00 (växeln).

Bestämmelser vid hyra eller lån av IP Skogen

Förening som ska hyra eller låna utrustning måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.

Hyreskostnad faktureras enligt fastställd taxa. Avbokning senare än tre dagar innan avhämtning debiteras med halva kostnaden.

Den som hyr ansvarar för:

 • Hämtning och återlämning efter överenskommelse
 • Använda latrintunnor lämnas på Täktbergets kretsloppscentral i Djurås. Tömningskostnaden ingår i hyran.
 • Städning och rengöring av förhyrt material.
 • Rapportering om skadat eller försvunnet material ska lämnas senast vid återlämnandet.
 • Nycklar hämtas och återlämnas på Biblioteket i Djurås.

Extradebitering sker om något av följande inträffat:

 • Sop- och latrintunnetömning är inte utförd.
 • Städning och rengöring är inte tillfredsställande.
 • Material är skadat genom oaktsamhet.
 • Material har inte återlämnats.

Kontakt

Fritidsenheten, Kultur- och fritidsförvaltningen

0241-155 04
0241-151 00 (växel)
fritid@gagnef.se