Bokning av lokaler och mobil idrotts- och friluftsanläggning (IP-skogen)

Har du bokade lokaler för 2024? Då måste du registrera dig i vårt nya system för lokalbokning och föreningsregister

Vi byter system för lokalbokning och föreningsregister

Alla som har lokaler bokade för 2024 behöver därför registrera sig i det nya systemet Rbok för att redan gjorda bokningar ska kunna flyttas över dit. Detta gäller såväl föreningar som privatpersoner.

Det nya systemet är nu öppet för registrering. Senast 23 april behöver du registrera dig och eventuell förening/företag för att bokade tider i det gamla systemet inte ska gå förlorade. För att kunna använda systemet behöver du logga in med BankID. Du hittar till Rbok via länken gagnef.rbok.se

Observera att Interbook Go stängs för nya bokningar 15 april.

Bokningar samt säsongsbokning i nya systemet Rbok beräknas öppna i början på maj. Information om det kommer att publiceras här.

Vid eventuell frågor kontakta oss på telefon 0241-151 91, 0241-155 04 eller via e-post fritid@gagnef.se


Lokalbokning

Till och med 15 april bokar du lokaler härLokalbokning och föreningsregister

Regler vid fördelning av halltider

Reglerna är antagna av Kultur- och fritidsnämnden våren 2016.

Reglerna för fördelning av halltider (pdf)

Säsongsbokning – föreningar

Säsongsbokningen är öppen under en period under våren för nästkommande säsong och riktar sig till föreningar med regelbunden verksamhet.

Mobil idrotts- och friluftsanläggning IP Skogen – för föreningar

IP Skogen är en mobil idrotts- och friluftsanläggning som föreningar kan hyra och låna vid arrangemang för så väl idrottstävlingar som kulturevenemang.
Följande utrustning finns att hyra:

 • Toalettvagn
 • Tidtagarutrustning Regnly, samt startklocka
 • Högtalaranläggning, liten

Följande finns att låna:

 • Skidspårsfräs
 • Hjärtstartare

Utrustningen bokas via Kultur- och fritidsförvaltningen:

bokning@gagnef.se
0241-155 04
0241-151 00 (växeln).

Bestämmelser vid hyra eller lån av IP Skogen

Förening som ska hyra eller låna utrustning måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.

Hyreskostnad faktureras enligt fastställd taxa. Avbokning senare än tre dagar innan avhämtning debiteras med halva kostnaden.

Den som hyr ansvarar för:

 • Hämtning och återlämning efter överenskommelse
 • Använda latrintunnor lämnas på Täktbergets kretsloppscentral i Djurås. Tömningskostnaden ingår i hyran.
 • Städning och rengöring av förhyrt material.
 • Rapportering om skadat eller försvunnet material ska lämnas senast vid återlämnandet.
 • Nycklar hämtas och återlämnas på Biblioteket i Djurås.

Extradebitering sker om något av följande inträffat:

 • Sop- och latrintunnetömning är inte utförd.
 • Städning och rengöring är inte tillfredsställande.
 • Material är skadat genom oaktsamhet.
 • Material har inte återlämnats.

Kontakt

Fritidsenheten, Kultur- och fritidsförvaltningen

0241-155 04
0241-151 00 (växel)
fritid@gagnef.se