Bokning av lokaler och mobil idrotts- och friluftsanläggning (IP-skogen)

Via sidan kan du själv boka följande lokaler: Mockfjärds sporthall samt Gymnastiksalar i Djurmo, Djurås, Kyrkskolan, Syrholn och Björbo. 

Säsongsbokning – föreningar

Säsongsbokningen är öppen mellan 3 april 2023 – 5 juni 2023. Bokningen avser både ansökan om nya tider och om ni önskar behålla era tider från föregående säsong.

Tänk på när helgledigheter infinner sig, som till exempel jul och nyår, så att ni inte av misstag bokar in dem och blir debiterade för tider som inte nyttjas.

Efter den 5 juni 2023 finns det inte någon möjlighet att göra säsongsansökan. Säsongsansökan avser föreningar och för att öka möjligheten att fördela kommunens lokaler enligt föreningarnas önskemål. Det kommer naturligtvis att finnas möjlighet att boka enstaka tider om lediga lokaler finns.

Lokalbokning

Ni hittar bokningssidan och mer information härLokalbokning och föreningsregister på Interbook go 

Mobil idrotts- och friluftsanläggning – IP-skogen

IP-skogen är en mobil idrotts- och friluftsanläggning som föreningar kan låna vid arrangemang för så väl idrottstävlingar som kulturevenemang. Följande utrustning finns att hyra:

 • Toalettvagn
 • Sekretariatsvagn 
 • Tidtagarutrustning Regnly, samt startklocka
 • Högtalaranläggning, liten
 • Hjärtstartare, lånas kostnadsfritt av föreningar.
 • Hörslinga

Utrustningen bokar du tills vidare via Kultur- och Fritidsförvaltningen:

bokning@gagnef.se,
0241-155 04
0241-151 00 (växeln).

 • Måndag 08:00-17:30,
 • tisdag – torsdag 08:00-16:00,
 • fredag 08:00-14.30.

Bestämmelser vid hyra av IP-skogen

Vid hyra av IP-skogen betalas hyra enligt av kommunstyrelsen fastställd taxa. Avbokning senare än tre dagar innan avhämtning debiteras med halva kostnaden.

Förening som skall hyra till föreningstaxa måste vara registrerad i kommunens föreningsregister.

Den som hyr ansvarar för:

 • Hämtning/återlämning av material efter överenskommelse med fritidsförvaltningen.
 • Använda latrintunnor lämnas på Täktbergets Kretsloppscentral i Djurås. Tömningskostnaden ingår i hyran.
 • Städning och rengöring av förhyrt material.
 • Rapportering om skadat eller försvunnet material lämnas senast vid återlämnandet.
 • Nycklar hämtas och återlämnas till Kultur- och Fritidsförvaltningen i kommunhuset.

Extradebitering sker om något av följande inträffat:

 • Sop- och latrintunne-tömning ej är utförd.
 • Städning och rengöring ej är tillfredsställande.
 • Material är skadat genom oaktsamhet.
 • Material är försvunnet.

Regler fördelning av halltider:

Reglerna är antagna av Kultur- och fritidsnämnden våren 2016.

Reglerna för fördelning av halltider (pdf)

Kontakt

Chef kultur- och fritidsförvaltningen

Eva Rydén
0241-152 08
eva.ryden@gagnef.se