Bilda förening

Om man bara är några få som har samma intresse, fungerar det oftast att man utövar sin verksamhet utan några speciella regler. När man blir fler är det bra att diskutera igenom hur verksamheten ska se ut och vilka regler man vill ha.

En allmännyttig ideell förening ska alltid ha demokratiska principer och vara öppen för alla som vill vara med och som delar föreningens målsättning. Det finns ingen lag om ideella föreningar. Det innebär att man inte behöver tillstånd från någon myndighet för att bilda föreningen. Däremot kräver fler och fler att en förening ska ha ett organisationsnummer, som man får från Skatteverket.

När föreningen har bildats är den en juridisk person. Det betyder att den kan ha tillgångar och skulder och teckna avtal.

Finns det redan en förening i Gagnef med samma verksamhet och syfte? I så fall kanske det enklaste är att gå med i den. Sök i föreningsregistret som finns i menyraden till vänster.  

Hur gör man?

Samla några intresserade till ett möte. Där bildar ni en provisorisk styrelse (interimsstyrelse), som sedan förbereder ett möte för föreningens bildande.

Förbered följande:

  • Bestäm föreningens namn.
  • Gör förslag till stadgar (= föreningens ”regelbok”).
  • Kontakta eventuell riksorganisation (t ex något av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund, Svenska scoutförbundet med mera).
  • Gör förslag på sammansättning av den första ordinarie styrelsen, samt förslag på ordförande.
  • Gör förslag på medlemsavgiftens storlek.

Kultur- och Fritidsförvaltningen hjälper gärna till med tips och råd, bland annat vad gäller stadgarna. När ni haft ert första årsmöte, som beslutat om stadgar och namn, är föreningen bildad. Direkt efter första årsmötet har styrelsen ett konstituerande styrelsemöte, där den utser kassör och sekreterare (ordförande brukar väljas av årsmötet). Där väljs också vilka som ska vara firmatecknare (vem som får ta ut pengar och skriva under handlingar i föreningens namn). Vanligt är att man väljer ordförande och kassör, var för sig.

Registrering

Så fort föreningen är bildad, kontaktar ni fritidskontoret för att registrera föreningen i kommunens föreningsregister. Det är en förutsättning för att föreningens ska kunna söka bidrag (om den är bidragsberättigad) och/eller för att få hyra lokaler och utrustning till föreningstaxa.

Kommunen, banker och många leverantörer som föreningen kommer att ha med att göra, kräver också att föreningen har ett organisationsnummer (= föreningens ”personnummer”). Det ansöker man om hos Skatteverket.

Kontakt

 Föreningskonsulent

Elisabeth Danielsson
elisabeth.danielsson@gagnef.se
0241-151 91