Du som tar emot flyktingar – det här gäller

Kriget i Ukraina påverkar alla och viljan att hjälpa de krigsdrabbade är stor. Runt om i Sverige tas flyktingar emot och i Gagnefs kommun har privatpersoner startat insamlingar och öppnat sina hem för behövande, vilket är en frivillig humanitär och ideell handling som varmt välkomnas, men inte ersätts, av kommunen.

Minst 4 000 personer från Ukraina kommer till Sverige varje dag och hittills har ungefär 5 200 av de som kommit registrerat sig för asyl hos Migrationsverket. Många omfattas av EUs massflyktingdirektiv som har aktiverats i samband med kriget och är gällande för alla EU-länder och andra omfattas av den 90-dagars viseringsfrihet som ukrainare har inom EU.

De som omfattas av massflyktingdirektivet och beviljas uppehållstillstånd får enligt direktivet stanna i landet fram till den 4 mars 2023. Uppehållstillståndet kan förlängas upp till tre år av migrationsverket.

Migrationsverket har presenterat scenarier för hur många ukrainare som kan fly till Sverige, där den lägsta siffran är 27 000 personer och den högsta 212 000, men det beräknade huvudscenariot är att 76 000 personer kommer till Sverige inom överskådlig framtid.

Regeringens och Migrationsverkets ansvar

Det är Regeringen samt Migrationsverket som, ansvarar för migrationsfrågor. Migrationsverket ansvarar även för vilken typ av boendeformer som ska finnas samt hur många. De tar beslut även beslut om och när en förfrågan ska gå ut till kommunerna samt andra aktörer. Frågan har nu ställts till alla kommuner i regionen, däribland Gagnefs kommun, som svarat och nu rustar för att kunna ta emot de första krigsflyktingarna från Ukraina. Det är Migrationsverket som sedan beslutar när krigsflyktingarna kommer till kommunen. Detsamma gäller ersättningsfrågan, det är Regeringen och Migrationsverket som sedan beslutar och hanterar ersättningsfrågan.

Viktig information

  • Migrationsverket har ingen möjlighet att betala ut någon hyra till privatpersoner.
  • Du får inte ta emot ensamkommande barn – kontakta socialtjänsten i din kommun om du kommer i kontakt med barn utan vårdnadshavare.
  • Flyktingar som söker asyl eller uppehållstillstånd kan ha rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket.
  1. Migrationsverket har ingen möjlighet att betala ut någon hyra till privatpersoner.
  2. Du får inte ta emot ensamkommande barn – kontakta socialtjänsten i din kommun om du kommer i kontakt med barn utan vårdnadshavare.
  3. Flyktingar som söker asyl eller uppehållstillstånd har rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket vid behov.

Ideell åtgärd som inte ersätts av kommunen

Att öppna sitt hem och ta emot flyktingar är ett frivilligt humanitärt och ideellt stöd för behövande som kommunen välkomnar, men inte ersätter ekonomiskt. Det finns ett flertal lokala och nationella organisationer samt privatpersoner som gör insamlingar av mat och kläder, vilka kan vara till stöd för den som upplåter boende och för flyktingar.

Nyanlända flyktingar kan anmäla sig via e-tjänsten Flykting – anmälan för att underlätta kommunens planering.

Kommunens skyldigheter

Gagnefs kommun kommer att ta sitt ansvar och hjälpa ukrainska flyktingar. Vi har både erfarenhet och beredskap för att ta hand om personer på flykt undan krig och ansvarsfördelning och samordning inom socialtjänst, skola och sjukvård sker nu för att göra det på bästa sätt.

Barn som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till skolgång på samma sätt som asylsökande barn och ungdomar. Även bistånd i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag ska lämnas till flyktingar som omfattas av massflyktingdirektivet.

Länkar