Mobbning, kränkande behandling

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för mobbning, vänd dig till en vuxen på skolan för att få hjälp. Varje skola ska ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det är rektorn på din skola som är ansvarig för att det inte förekommer kränkande behandling på din skola.

Om du eller någon annan är utsatt för mobbning

Om du eller någon du känner har blivit utsatt för mobbning, ska du vända dig till någon vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, sjuksköterska, kurator eller någon annan som du har förtroende för.

Personalen på din skola ska anmäla mobbning till rektorn

All personal på din skola är skyldiga att anmäla till rektorn om de upptäcker mobbning och kränkande behandling. Det gäller både om det är en annan elev eller personal på skolan som kränker. Rektorn är i sin tur skyldig att anmäla detta till huvudmannen, det vill säga Barn- och utbildningsnämnden.

Din skola har en plan mot kränkande behandling

Skolan har en viktig uppgift att motverka kränkande behandling, både genom förebyggande arbete – det vill säga att jobba i förväg så att det aldrig händer – och genom att ingripa när något händer. Varje rektor har ett personligt ansvar för att mobbning aktivt motverkas i skolan. Enligt skollagen ska alla skolor därför ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det är rektorns ansvar att det finns en plan på din skola.

Länkar