Grundskola

Gagnefs grundskolor

Alla barn och ungdomar ska gå i grundskolan från höstterminen det år de fyller 6 år till och med vårterminen det år de fyller 16 år. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.  I Gagnef finns sju kommunala grundskolor som alla har fritidshem.

Fyra glada elever som gör tummen upp

Kontakt

Skolchef

Annika Bergman
annika.bergman@gagnef.se

Grundskolechef

Johanna Ädel, tillförordnad
johanna.adel@gagnef.se

Utvecklingsledare

Evelina Bark Nordin
evelina.bark.nordin@gagnef.se

Kommunens växel

0241-151 00