Grundskola

Gagnefs grundskolor

Alla barn och ungdomar ska gå i grundskolan från höstterminen det år de fyller 6 år till och med vårterminen det år de fyller 16 år. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.  I Gagnef finns sju kommunala grundskolor som alla har fritidshem.

Fyra glada elever som gör tummen upp

Kontakt

Skolchef

Håkan Elfving
Telefon: 0241-153 04
E-post: hakan.elfving@gagnef.se

Grundskolechef

Annika Bergman
Telefon: 0241-152 24
E-post: annika.bergman@gagnef.se

Utvecklingsledare

Evelina Bark Nordin
Telefon: 0241-152 65
E-post: evelina.bark.nordin@gagnef.se

Verksamhetsutvecklare

Göran Anlind
Telefon: 0241-154 61
E-post: goran.anlind@gagnef.se