Hemtjänst, särskilt boende och andra insatser

I olika omfattning och i olika skeden av livet behöver vi människor stöd, hjälp och omvårdnad på olika sätt.

Personer som har funktionsnedsättningar behöver ibland viss hjälp för att kunna leva det liv som är var och ens rättighet. Den hjälpen ger samhället i form av olika sorters stöd. Det kan exempelvis vara att få en personlig assistent, att få hjälp i hemmet från hemtjänsten eller att få bo på ett särskilt boende.

Här kan du få information om de olika typerna av stöd som Gagnefs kommun kan erbjuda.

Kontakt

Socialförvaltningen
Reception
Telefon: 0241-152 15