Esttjärns badvattenkvalitet

Kommunen har tagit badvattenprover i Esttjärns södra del i många år och vattnet har för det mesta varit tjänliga. Sedan 2018 har resultaten vid olika provtagningstillfällena även fått bedömningen otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Vid badplatsen i Nordåker har resultaten visat på lägre nivåer av bakterier än vid badplatsen i Östtjärna.

Vid badvattenprovtagning tas prov på tarmbakterier. Bakterierna kan komma från varmblodiga djur såsom fåglar, kreatur och människor. Tänkbara källor för tarmbakterier kan vara fåglar som håller till vid badplatsen, avrinning från jordbruksmark med gödselspridning/djurhållning och/eller utsläpp från avlopp. Tarmbakterierna har en begränsad överlevnad utanför tarmsystemet.

Generellt har badvattenprovtagningen visat att badvattenkvaliteten är god vid torrt väder men efter regn har halten bakterier varit högre. För små barn som lätt sväljer vatten eller personer som är känsliga för tarmbakterier kan det därför vara lämpligt att vänta med bad i ett par dagar efter kraftigt regn.

Kontakt

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Tomas Skymning
0241-151 04

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Linn Bertilsson (åter i oktober 2024)
0241-155 41

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Karolin Pursche
0241-151 14

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Sofia Nyberg
0241-151 96

miljo.byggnads@gagnef.se