Kommunfullmäktige

Domarklubba

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och brukar betraktas som den kommunala motsvarigheten till riksdagen. 

I kommunfullmäktige fattas beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, investeringar, samhällsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommuner.

Ledamöter vald av medborgarna

Kommunfullmäktige består av ledarmöten från direktvalda politiska församlingar. Det innebär att medborgare har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag. I Gagnef består av kommunfullmäktige av 35 ledamöter.

Kommunfullmäktiges ledamöter

Sammanträden öppet för alla

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga vilket innebär att det är öppet för alla att delta för att lyssna. Tid och plats, samt vilka ärenden som behandlas annonseras cirka en vecka innan sammanträdet på vår webbplats och i de lokala annonsbladen Gagnefsbladet och Floda- och Mockfjärdsbladet.

Protokoll hittar du längst ner på denna sida. Gagnefs Närradioförening direktsänder vissa av kommunfullmäktiges sammanträden på frekvensen 105,9 och 107,7 Mhz.

Sammanträden 2024

  • 11 mars klockan 18.30
  • 29 april klockan 18.30
  • 17 juni klockan 18.30
  • 30 september klockan 18.30
  • 4 november klockan 15.00
  • 16 december klockan 17.00

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Alf Johansson

Nämndsekreterare
Ulrika Gradén
Telefon: 0241-15202
E-post: ulrika.graden@gagnef.se