Öppna Förskolan

Öppna förskolan är en del av Familjens hus där du och ditt barn kan komma in och leka en stund, träffa andra familjer och knyta nya kontakter.

Det finns möjlighet för barnen att prova på målning och annat skapande, spela spel, pussla, leka, bygga med mera och vid varje öppet tillfälle har vi en sång- och rytmstund tillsammans med barn och föräldrar. 

Öppna förskolan vänder sig till föräldrar med barn 0-6 år.

Babycafé är en öppen förskola för de allra minsta (0-18 månader) där vi anpassar sånger och ramsor samt övrig verksamhet till de små barnen och dess föräldrar.

Gravidcafé är en träffpunkt för gravida. Barnmorskor kan finnas med ibland.

Det finns fika att köpa: bröd, smör och ost, skorpor, rån och kaffe. Fikat kostar 20 kronor /familj.

Aktuellt

Fredag 13 oktober kl. 09:00-11:30: Bokprat på Öppna Förskolan, med barnbibliotekarie Maria Mankler.

Tisdag 17 oktober kl. 09:30-11:30: TAKK (Tecken som alternativ kommunikation). Specialpedagog Åsa Engström kommer till Babycafé och inspirerar och berättar om fördelarna med att använda babytecken.

Tisdag 24 oktober kl. 10:00-11:30: Förskoleinformation. Nya förskolechefen Johanna Ädel med flera deltar på Babycafé och berättar om förskolorna i Gagnefs kommun, kösystem, inskolning, med mera. De svarar också på frågor.

Fredag 27 oktober: Nallekalas. Mer information kommer senare.

Fredag 3 november: Stängt.

Onsdag 8 november kl. 13:30-15:00: Babycafé på Mockfjärds bibliotek.

Onsdag 22 november kl. 13:30-15:30: TAKK (Tecken som alternativ kommunikation). Specialpedagog Åsa Engström kommer till Babycafé och inspirerar och berättar om fördelarna med att använda babytecken.

Tisdag 28 november kl. 09:30-11:00: Babycafé på Djurås bibliotek.

Se under rubriken Öppettider vilka våra ordinarie öppettider är.

TA-GE hylla 

Vi har en TA-GE -hylla på familjens hus (utanför öppna förskolans lokaler). Där kan man TA det man behöver eller GE det man inte behöver. Det gäller barnkläder, leksaker eller annat barn kan behöva. 

Facebook 

Öppna Förskolan  Facebook  gilla sidan så kommer aktuell information i flödet 

Kontakt

Föreståndare

Barbro Brask
0241-153 08
barbro.brask@gagnef.se

Förskollärare

Anna-Maria Karlsson
0241-153 08
anna-maria.karlsson@gagnef.se

Facebook Öppna förskolan

Öppettider

  • Måndag 09:30-11:30 (0-6 år)
  • Måndag 13-15:30 (0-6 år )
  • Tisdag 9-11:30 (0-18 månader)
  • Onsdag 9-11:30 (0-6 år)
  • Onsdag 13-15:30 Babycafé och Gravidcafé
  • Fredag 9-11:30 (0-6 år)