Informationssamtal innan domstolsprocess

Den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Redan från 1 januari 2022 ska kommunerna erbjuda sådana samtal på förfrågan från föräldrar.

Samtalet är kostnadsfritt för föräldrarna och hålls hos familjerätten med båda föräldrarna tillsammans om det inte är olämpligt.

Syftet med detta samtal är att föräldrar ska få kännedom om vilka stöd- och hjälpinsatser som samhället erbjuder. Detta för att förhindra allvarliga konflikter och om möjligt få till en samförståndslösning men också för att informera om vilka konsekvenser en domstolsprocess kan få för barnet. Barnets perspektiv måste alltid stå i centrum.

Efter samtalet utfärdas ett intyg som föräldrarna ska uppvisa för domstolen.

Kontakt

Familjerättssekreterare
Sofie Pettersson
Telefon: 0241-152 53
E-post: sofie.pettersson@gagnef.se