Att arbeta inom skolan

Möt en av våra grundskollärare på Djurmoskolan som själv berättar om sina erfarenheter.

I intervjun får du bland annat reda på hur kollegialt lärande fungerar och vad som gör det till ett bra arbetssätt.

Möt Camilla 42 år, en av våra grundskollärare på Djurmoskolan

Leende kvinna vid dator med whiteboard i bakgrunden

Jag tror att en bra relation till eleverna är grunden för att de ska kunna trivas och trivs dom så tror jag att det blir lättare för dem att ta till sig den kunskap vi vill förmedla.

Camilla bor tillsammans med sin familj i Borlänge kommun. På fritiden har hon ett stort intresse för träning och hon är själv tränare på Friskis och svettis.

Hon tog sin lärarexamen på högskolan Dalarna år 2019 och sedan hösten 2020 har hon arbetat på Djurmoskolan i Gagnefs kommun.

Vad fick dig att välja läraryrket och att undervisa barn i grundskolan?

Innan jag studerade arbetade jag som elevassistent till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) på en skola i Täby, Stockholm. Det väckte ett intresse att börja studera till lärare. Ett val jag inte ångrar.

Att det blev just mellanstadieelever handlar nog om att de har börjat komma upp i en ålder där man faktiskt kan diskutera och argumentera med dem.

Vad innebär kollegialt lärande och hur arbetar ni med detta?

För mig personligen så innebär det att man arbetar gemensamt med kollegorna där man byter erfarenheter och utvecklar varandras kunskaper. Det är något vi gör dagligen bara genom att träffas i personalrummet men det sker också strukturerat då vi med jämna mellanrum sitter i grupper och diskuterar olika ämnen.

Vad är skillnaden på att arbeta kollegialt och inte?

Eftersom att jag inte har jobbat så länge som lärare ännu så lär jag mig otroligt mycket av andra mer erfarna lärare. Sen tror jag även att de mer erfarna lärarna kan ha nytta av den kunskapen som jag som nyexaminerad lärare besitter. Man klarar inte det här själv utan man behöver stödet från sina kollegor för att känna att man gör ett bra jobb.

Visste du att.. 82% av alla grundskollärare läsår 20-21 i Gagnefs kommun är behöriga lärare?

Vad är den största utmaningen i ditt arbete?

Det är en utmaning att räcka till för eleverna. De är alla olika individer med olika behov och förutsättningar. Man vill kunna ge alla rätt förutsättningar för att lyckas och ibland kan det vara svårt att hinna med att anpassa undervisningen så pass att alla ska kunna få den tiden.

Vad är det bästa med ditt arbete?

En av sakerna med mitt arbete är relationen till eleverna, relationen som man kan bygga tycker jag är så viktig. Med tanke på att de spenderar en stor del av dygnets timmar i skolan så är det viktigt att de känner sig trygga i klassrummet, det tror jag gynnar deras lärande. En annan sak är att få se elevernas utveckling och se dem lyckas. Jag tror att en bra relation till eleverna är grunden för att de ska kunna trivas och trivs dom så tror jag att det blir lättare för dem att ta till sig den kunskap vi vill förmedla.

Visste du att..85% av alla elever i åk 9 känner sig trygga i Gagnefs skolor?

Vad gör Gagnefs kommun till en bra arbetsgivare?

Nu har jag inte jobbat så länge i kommunen men jag utgår från Djurmoskolan där jag arbetar idag. Jag gillar att det är en liten skola med få elever, det gör att det blir en familjär känsla där man inte bara känner eleverna i ens egna klass utan man lär känna mer eller mindre alla som går på skolan. Jag är också väldigt nöjd med mina kollegor. Vi har en personal där större delen är behöriga. Vi ställer upp för varandra och det finns alltid någon att gå till om man behöver hjälp eller tvivlar på sig själv. Vi har en biträdande rektor vilket jag tror betyder mycket både för personal och elever.