Anhörigstöd

Stöd till dig som är anhörig finns inom alla socialtjänstens verksamheter. Stödet kan bestå i insatser som underlättar för dig som anhörig, det kan också vara att du får rätt bemötande och information om var du kan vända dig med olika frågor. Här på hemsidan finns ett urval av det Gagnefs kommun kan hjälpa dig med. Om du undrar över något är du välkommen att kontakta respektive avdelning.

Anhörigkonsulent

Kommunen har en anhörigkonsulent dit du kan vända dig för att få råd, stöd och vägledning samt information och hjälp om var du vänder dig i olika frågor.

Anhörigkonsulenten kan erbjuda:

  • Enskilda samtal – Under samtalet har du möjlighet att tala om hur du har det, hur du mår, svåra saker eller annat som känns viktigt. Samtal sker i kommunens lokal eller hemma hos dig. Samtal kan också ske via telefon.
  • Anhöriggrupper med olika inriktning- Här finns möjlighet att träffa andra anhöriga med liknande situation i en trygg gemenskap.
  • Utbildningar och föreläsningar.
  • Information.
  • Må bra-aktiviteter med hälsofokus.

Demenssjuksköterska

Till demenssjuksköterskan kan du som har en närstående med minnesproblem eller en demensdiagnos vända dig för att få råd, stöd och vägledning.

Demenssjuksköterskan gör vid behov hembesök, har samtal och håller i anhöriggrupper.

För dig som önskar träffa andra i samma situation finns samtalsgrupp.

Kort för anhörigvårdare

Du som vårdar en anhörig kan få ett kort som du kan ha med dig. Syftet med kortet är att ge information om du som är anhörigvårdare skulle bli hastigt sjuk eller råka ut för en olycka.

På kortet fyller du i ditt namn, namn på den du vårdar samt vilka personer som ska kontaktas. Kortet delas ut av: anhörigkonsulent, demenssjuksköterska, biståndshandläggare och anhörigstödjare.

Kontakt

Anhörigkonsulent

Elisabeth Johansson
0241-251 30
elisabeth.johansson@gagnef.se

Demenssjuksköterska

Monika Jansson
0241-151 66
monika.jansson@gagnef.se

Arrangemang

Anhörigcenter har semesterstängt 24/6-26/7

Anhöriggrupper

För mer information om grupper inom stroke, demens och NPF ring anhörigkonsulent 0241-251 30