Kvalitet och utveckling

Det livslånga lärandet pågår ständigt!

Barn med målarfärg

Vilja och engagemang

Forskning visar att det som har störst betydelse för förskolans kvalitet är personalen; personalens kompetens, det vill säga personalens kunskaper, erfarenheter, personlighet och engagemang. Därför är kompetensutveckling för alla och vidareutbildning till förskollärare och förskolelektor nödvändiga och välkomna satsningar, som nu finns inskrivna i skollagen.

Alla behöver stöd att utvecklas i sitt yrke. Runt om på våra förskolor pågår det hela tiden olika utvecklingsarbeten och pedagogerna får kontinuerligt kompetensutveckling inom olika områden. Det innebär att vid dessa tillfällen sätts det in vikarier i verksamheten. 

I vår organisation idag finns centrala resurser i form av dramapedagog och specialpedagoger, som arbetar i team och på olika uppdrag, både enskilt och tillsammans, utifrån behov och prioriteringar som rektor gör. Samverkan är viktig för helheten och för resultatet. 

Lär dig mer om skollagen och den förtydligade läroplanen för förskolan.

Kontakt

Avdelningschef

Johanna Ädel
0241-151 84
johanna.adel@gagnef.se