Svenska För Invandrare (SFI)

Svenska För Invandrare ger dig kunskap i det svenska språket. Lär dig tala, läsa och skriva på svenska och att använda språket i vardagssituationer.

Du har rätt att läsa SFI om du är:

  • folkbokförd i Gagnefs kommun
  • har ett svenskt personnummer
  • saknar grundkunskaper i svenska

Undervisningen sker på Hedens skola i Mockfjärd. Adress Hedvägen 28. Lektioner måndag till fredag samt självständiga hemstudier.

Vill du veta mer eller få hjälp med ansökan, tag kontakt med studie- och yrkesvägledare.

Ansök här

Två kvinnor och två män som tittar på en datorskärm