Svenska för invandrare (SFI)

Två kvinnor och två män som tittar på en datorskärm

Svenska för invandrare är för dig som är vuxen, inte har svenska som modersmål och som ännu inte har kunskaper i det svenska språket. Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket som att tala, läsa och skriva på svenska. Du får också kunskap om det svenska samhället.

Utbildningen finns på flera olika nivåer, A, B och C. När du avslutat en kurs får du ett betyg.

Du har rätt att läsa svenska för invandrare (SFI) om du är:

  • folkbokförd i Gagnefs kommun
  • har ett svenskt personnummer
  • Giltigt uppehållstillstånd för studier i Sverige
  • saknar grundkunskaper i svenska

All undervisning är kostnadsfri. Studierna är inte studiemedelsberättigade.

Undervisningen sker på Hedens skola i Mockfjärd. Adress Hedvägen 28.

Lektioner måndag till fredag samt självständiga hemstudier.

Vill du veta mer eller få hjälp med ansökan, tag kontakt med skolan.

Har du inte möjlighet att ansöka digitalt kan du ansöka via blankett som finns tillgänglig för nedladdning här på vår webbplats – Ansökan till Svenska för invandrare (SFI) Ansökningsblanketten skickas till: Gagnefs kommun, Vuxenutbildningen, 785 80 Gagnef.