Med extra fokus på språkfrämjande insatser

Två yngre personer och en vuxen läser en bok tillsammans

Ge barnen bättre förutsättning och möjlighet att lyckas i skolan

Att våra barn lär sig läsa är en förutsättning för att klara alla ämnen i skolan bättre. Men det räcker inte. Intresse och motivering för läsning och skrivning behöver fortgå under hela skoltiden, så väl inom skolans väggar som utanför. Kommunen vill därför än mer samverka med föräldrar och andra i barnens omgivning för att öka motivation och förmåga för läsning även i hemmet.

– I Gagnefs kommun, precis som i andra kommuner, finns ett behov av att öka intresse och motivering för läsning och skrivning. Ett behov som även lyfts på nationell och global nivå. Vi arbetar med extra fokus på språkfrämjande insatser. Under 2023 – 2025 deltar kommunens för- och grundskola, fritids, anpassad grundskola, gymnasiets introduktionsprogram (IM) och vuxenutbildningen i ett gemensamt läs- och skrivprojekt, säger Evelina Bark-Nordin, projektledare för Läs- och skrivprojektet samt utvecklingsledare vid barn- och utbildningsförvaltningen.

Verktyg, tips och råd

– Det görs flera språkfrämjande aktiviteter i förskola och skola och även om det kan vara svårt att få tiden att räcka till, med allt vad vardagen innebär, är det också viktigt att fortsätta läsningen hemma med barnen, säger Evelina Bark-Nordin, utvecklingsledare vid barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn lär sig bättre om de är motiverade och intresserade av högläsningen

  • Låt barnet vara med och välja böcker
  • Om barnet vill läsa en och samma bok om och om igen så är det bara bra.
  • Skapa dialog och samtal med barnet under högläsningen. Peka, fråga, ge utrymme för att prata och svara på frågor om det ni läser
  • Pratar ni flera språk hemma? Prova läs på bägge språken
  • Visar barnet inget intresse för att läsa? Utgå från en enklare bok. Börja i det lilla, läs och samtala en kortare stund kring boken och utveckla det från det. Du som läser måste också få tid att komma in i läsandet med barnet

Vill du fler tips om hur du kan läsa hemma med barn? Ta kontakt med någon av pedagogerna för ditt barn.

Studier visar att regelbunden högläsning stärker barnets kreativitet, utvecklar intressen och idéer samt främjar barnets välmående och känslomässiga hälsa.

The World Literacy Foundation, 2021

Med extra fokus på läsning

I undervisningen, genom projektet och i det dagliga arbetet med barnen och eleverna erbjuds bland annat hallbibliotek, utökad högläsning, bokbytardagar och bokcafé. Vidare deltar barnen och eleverna i faddergrupper, olika läsutmaningar och lästävlingar samt bokstavsverkstäder. Även bokpåsar och olika pedagogiska verktyg finns att tillgå.

Vissa enheter har också skapat lugna läsmiljöer och lagt in extra lästimmar i verksamheten.

För skolans personal erbjuds inspirationsföreläsningar och samverkan i olika nätverk för att dela erfarenheter men också olika pedagogiska verktyg för undervisningen.

Varje enhet arbetar med aktiviteter som de anser viktiga och bör prioriteras i deras verksamhet. Skolans personal arbetar också för att involvera, informera och samverka med hemmen kring läs- och skrivprojektet.

Genom högläsning av skönlitteratur/barnböcker utvecklas även barns empati och förmåga tillmedkännande.

Oatley, 2014

Inspiration

Film: Vet du om att du kan förändra ditt barns liv? (youtube.com)

Film: Varför ska man läsa med sina barn?  (youtube.com)

Film: Att läsa och tänka högt – Hur man kan prata om det man läser (youtube.com)

Film: Hur ska jag hjälpa mitt barn att bli en skicklig läsare? (youtube.com)

Film: Läs dig smartare (youtube.com)

Webbplats: Läsvärlden

Kontakt

Projektledare och utvecklingsledare, Barn- och utbildningsförvaltningen

Evelina Bark Nordin
E-post: evelina.bark.nordin@gagnef.se