Hemtjärn

Tät lövskog i Hemtjärns naturreservat

Hemtjärns naturreservat består av lövskog på en höjd bredvid Dalälven och branta slänter ner mot Dalälven. Fågellivet är mycket rikt.

Reservatet ligger nära Bäsna och de planare partierna var tidigare jordbruksmark. Ungefär på 1950-talet började området växa igen med lövskog. Idag har lövskogen blivit så gammal att det finns gott om död ved, både stående och liggande. Detta uppskattas av fågellivet som hittar både boplatser och föda i lövskogen. Fåglar som har setts och hörts i reservatet är bl a olika hackspettsarter, sångare, trastar och rosenfink.

En strövstig går genom reservatet och den passerar nära den mycket branta slänten mot älven. Längre österut längs stigen förekommer ibland ras, vilket är en naturlig process i vissa älvslänter.

Naturreservatet är lätt tillgänglig via vägen till badplatsen vid Hemtjärn.

Fakta

Bildades: 2002
Storlek: 30 ha
Service: Strövstig, parkering (längs vägen till badplatsen)
Förvaltare: Gagnefs kommun

Karta

Karttips: 
Tryck på temaväljaren (tre streck) i övre högra hörnet för att få mer information om kartinnehållet .
Klicka på +/- i nedre vänstra hörnet för att zooma ut eller in över hela kommunen.
Klicka på objekten direkt i kartan för att få mer information.
För att navigera: Klicka med vänster musknapp och dra för att förflytta sig.
Det går också att klicka på symbolen nedanför tre streck för att få full skärm
Vill du se fler kartlager i kommunen: gå in på Gagnefs kommuns externa karta: https://webbkarta.gagnef.se/spatialmap

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se