Tjänstemannaorganisation

Gagnefs kommuns värdegrund

Som medarbetare och förtroendevalda i Gagnefs kommun delar vi en gemensam värdegrund– det vill säga de grundläggande värderingar och förhållningssätt som gäller.

Den genomsyrar vårt dagliga arbete.

Jag är här för alla i Gagnefs kommun

Med det menas bland annat att jag är här för alla människor som bor i, verkar i eller besöker kommunen.

Jag behandlar alla lika och bidrar till att skapa trygghet.

Jag är kommunikativ och möter människor med respekt

Med det menas bland annat att jag har servicekänsla och bemöter människor professionellt. Jag är tydlig, lyhörd, visar tillit och har förståelse för våra olika roller.

Vi är varandras arbetsmiljö.

Jag ser utvecklingsmöjligheter, reflekterar och agerar

Med det menas bland annat att jag är flexibel, nytänkande och har fokus på lösningar. Omvärldsbevakning och samverkan ingår som en viktig del i mitt uppdrag.

Jag tar initiativ till förbättring som gynnar Gagnefs kommun.

Kontakt

Kommunchef
Rolf Davidsson, tillförordnad
0241-15179
rolf.davidsson@gagnef.se