Pedagogisk omsorg -verksamhet i hemmiljö!

Färgglada klossar

Dagbarnvårdarna är anställda av kommunen för att ta emot barn i sitt hem, under den tid barnets vårdnadshavare arbetar eller studerar. Verksamheten sker i hemmiljö med naturliga vardagsaktiviteter. Dagbarnvårdarna lägger tonvikt vid lek och utevistelse, med barnens egna intressen, fantasier, uppfinningsförmågor och val av aktiviteter som utgångspunkt.

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, 25 kap och läroplanen är vägledande. Dagbarnvårdarna samarbetar med varandra eller med förskolan. Detta för att barn och övrig personal ska lära känna varandra och därigenom skapa ett fungerande vikariesystem, med ökad trygghet för både barn och vårdnadshavare.

På följande orter finner du pedagogisk omsorg: Djurås och Mockfjärd.