Bäsna skola

På Bäsna skola erbjuds du skola från förskoleklass till år tre. Idag går det 48 elever på skolan. Vi har nära till naturen och bedriver regelbunden verksamhet ute i skog och natur. Efter skoltid erbjuds fritidshem som  arbetar aktivt utifrån läroplan och fritidsmål.

På Bäsna får du ett personligt mottagande och handledning från första skoldagen. Inför varje läsår finns en inskolningsvecka så att du ska känna trygghet, tillhörighet, glädje och veta ungefär hur skolan fungerar. Kommer du ny under terminen har vi en plan för att du ska få ett bra mottagande.

Trygghet och studiero är grunden för att du ska trivas. Vi jobbar främjande och förebyggande för att du ska få en bra arbetsmiljö och känna dig trygg i skolan. Hur vi arbetar förebyggande och främjande hittar du i vår plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Bäsna skola har en skolgård som erbjuder många möjligheter och inbjuder till lek. På skolan finns det pulkabacke och en arena där man på sommaren kan spela boll och på vintern åka skridskor. Du har möjlighet att låna leksaker, bollar o.s.v. Det finns även möjlighet att delta i planerade rastaktiviteter.

Vi arbetar för att alla elever ska få goda kunskaper och ha en god grund för fortsatt skolgång när de lämnar Bäsna skola.

Kontakt

Rektor

Eva Backlund
Telefon: 0241-15346
E-post: eva.backlund@gagnef.se

Administratör

Camilla Eriksson
Telefon: 0241-153 20
E-post: camilla.a.eriksson@gagnef.se