Kultur i Gagnef

Gagnef har ett unikt kulturliv. Som Öster- och Västerdalälven möts i Djurås så möter Gagnefs traditioner nya idéer. Dala-Flodas vackra broderi samt Gagnefs och Mockfjärds dalknyppling blandas med nycirkus och gräsklipparkonserter i kommunens kulturfestivaler

Regeringen har tillsatt nya medel för att kompensera kultursektorn med hänsyn till Coronapandemin.

Olika stöd att söka:

www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen 

Kulturaktörer, föreningar och  företag kan söka ekonomiskt stöd för intäktsbortfall och merkostnader som uppkommit pga Covid 19:

Första utlysningen

- Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: utställningar, föreläsningar och liknande evenemang. Ansökningsperiod 15–27 oktober

- Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: scenkonstföreställningar Ansökningsperiod 15–28 oktober

- Krisstöd till inställda eller uppskjutna evenemang: konserter. Ansökningsperiod 15–29 oktober

 

Andra utlysningen

- Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: Bildkonst, museer, litteratur med mera Ansökningsperiod: 22 oktober–3 november

- Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: scenkonst Ansökningsperiod: 22 oktober–4 november

- Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet: musik Ansökningsperiod: 22 oktober–5 november

 

Verksamheter inom Samverkansmodellen kan inte ta del av denna utlysning.

 

Enskilda utövare kan söka krisstipendium på: www.konstnarsnamnden.se/kris2 Ansökan är öppen 8-22 oktober 2020.


Senast uppdaterad: 2020-10-16
Sidansvarig: Eva Nordström
Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se

Kultursekreterare
Linnea Gustafsson
Telefon: 0241-153 13
E-post: linnea.gustafsson@gagnef.se

Error loading MacroEngine script (file: Facebook.cshtml)