Kultur

Kulturlivet i Gagnef

Ideella krafter, oftast i form av föreningar, är vid sidan av kommunen och kyrkorna de stora kulturbärarna i vår kommun. Vissa driver regelbunden verksamhet året om som tex museum, konsthall och hembygdsgård. Andra bedriver arrangerande verksamhet spritt under året i form av festivaler, konserter, teater, stickcaféer, föredrag, prova-på-dagar med mera.

De kulturprogram som kultur- och biblioteksenheten arrangerar läggs ut på Gagnef kultur & bibliotek på Facebook och i evenemangskalendern på Visit Dalarnas webbplats.

I kommunens föreningsregister på Interbook hittar du Gagnefs kulturföreningar och studieförbund. Kanske hittar du en förening att själv engagera dig i, i form av arrangerande verksamhet eller en förening för eget kreativt skapande och kulturutövande. I kommunens studieförbund kan du gå kurs eller starta egen studiecirkel.

Hittar du inte den förening du skulle önska vara aktiv i? Då kanske just du ska starta en sådan tillsammans med andra som är intresserade av samma sak. Se länk till tips för att bilda förening. Bidrag finns att söka för arrangerande verksamhet på sidan kulturbidrag – Ekonomiskt stöd för kulturarrangemang och kulturprojekt till föreningar i Gagnefs kommun.

Kontakta även enhetschef kultur och bibliotek på mejl. Enhetschef kan fungera som stöd och ge tips om andra som är verksamma inom den konstart du funderar kring. Kanske kan vi hitta samarbetsformer kring projekt som är aktuella i den verksamhet vi bedriver.

Kulturaktörer

Välkommen att besöka Gagnef och ta del av vår intressanta kultur!

Här följer ett urval av kulturaktörer verksamma i Gagnefs kommun:

Kontakt

Enhetschef kultur och bibliotek
Eva Nordström
Telefon: 0241-151 48
E-post: eva.nordstrom@gagnef.se

Kulturenheten
Epost: kultur@gagnef.se