Övriga insatser

Ledsagare

Ledsagare kan beviljas om du på grund av fysiska eller psykiska nedsättningar inte kan ta dig till olika platser. Det kan till exempel vara att behöva stöd för att gå eller ta sig till en viss plats. Det är då förflyttningen mellan de olika platserna som är ledsagning.

Att du inte har bil eller bor på ett sådant sätt att allmänna kommunikationer saknas är inte ett skäl för att få ledsagning.

Resor till och från sjukvården ska i första hand ske med sjuktransport som beviljas av den vårdinrättning du ska besöka. Hjälp med av/påklädning kan du få av personalen på vårdinrättningen.

I undantagsfall kan ledsagning till läkare beviljas om du på grund av psykiska funktionsnedsättningar, exempelvis rädsla, inte kan ta dig till vårdinrättningen.

Vänd dig till kommunens biståndshandläggare om du vill ansöka om ledsagare.

Kontaktperson

Kan beviljas som ett professionellt stöd för att personer med psykisk ohälsa ska få hjälp att bryta isolering eller komma sig för med vissa aktiviteter. Det kan handla om att komma iväg på t.ex. besök hos budgetrådgivare, psykolog och dagverksamhet eller att komma ut på promenader.

Du beviljas ett antal timmar per vecka och tid som ej används förfaller.

Insatsen utförs av personal inom boendestöd och i vissa fall av personal inom hemtjänsten.

Insatsen ska inte förväxlas med kontaktperson enligt LSS.

Vänd dig till kommunens biståndshandläggare om du vill ansöka om ledsagare.

För ansökan kontakta