Hälso- och sjukvård på särskilt boende

När du bor på något av kommunens särskilda boenden har du tillgång till hälso- och sjukvård som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Du får även hjälp av personalen på boendet som utför hälso- och sjukvårdsinsatser på uppdrag av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Regionen har ansvar för läkarinsatser och andra specialistinsatser.

Kontakt

Sjuksköterska Björbo servicehus
Telefon: 0241-151 42

Sjuksköterska Törnholn
Telefon: 0241-151 63

Sjuksköterska Älvudden
Telefon: 0241-155 17, 155 16

Sjuksköterska Tjärnsjögården
Telefon: 0241-152 75

Sjuksköterska Solgården
Telefon: 0241-151 93

Sjuksköterska Rosengården
Telefon: 0241-152 75

Arbetsterapeut/Sjukgymnast
Telefontid: måndag-fredag kl 8-9
Telefon: 0241-154 36