Strandskydd och dispens

Strandskydd

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur och växtliv, såväl på land som i vatten.

Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet. Generellt gäller det 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen. Strandskyddet innebär restriktioner mot uppförande av nya byggnader, anläggningar och anordningar.

Vad man inte får göra inom strandskyddat område

 Strandskyddet kan vara upphävt för ett område i en detaljplan om det har funnits särskilda skäl.

Strandskyddsdispens

Om du vill bygga, gräva, anlägga eller på något annat sätt göra ingrepp och påverka strandskyddet, så finns det möjlighet att söka dispens hos Miljö- och byggnadsnämnden. För att få dispens från strandskyddet krävs enligt lagen särskilda skäl. Dessutom får man inte påverka syftet med strandskyddet på ett negativt sätt.

Du behöver en dispens dels när du ska uppföra en ny byggnad på strandskyddat område, (förutom för särskilda näringar), men även om du har tänkt att bygga en brygga eller en friggebod.

I miljöbalkens regler om strandskydd finns sex särskilda skäl för dispens från förbuden att bygga nära stränder.

Särskilda skäl vid prövningen av dispens från strandskyddet:

Om ansökan

Kartmaterial med information om strandskydd

Kontakt

Byggnadsinspektör

Hampus Åkerman
Telefon: 0241-151 54

Byggnadsinspektör

Mikael Ginstrup
Telefon: 0241-151 94

Bygglovshandläggare

Petra Estéen
Telefon: 0241-151 64

E-post: miljo.byggnads@gagnef.se

Kontakt

Kommunbiolog

Pia Söderström
Telefon: 0241-152 16
E-post: miljo.byggnads@gagnef.se